Interešu izglītība

Interešu izglītība ir skolēna individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanas iespējas ārpusstundu nodarbībās.
Interešu izglītības mērķis: skolēnu vispārējo spēju attīstīšana, gūstot pieredzi konkrētā darbībā, sevis un savu iespēju iepazīšana

Google dokumenta saite uz  2020./21.m.g. pulciņiem ŠEIT