Interešu izglītība

Interešu izglītība ir skolēna individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanas iespējas ārpusstundu nodarbībās.
Interešu izglītības mērķis: skolēnu vispārējo spēju attīstīšana, gūstot pieredzi konkrētā darbībā, sevis un savu iespēju iepazīšana

PULCIŅU SARAKSTS:

 • “Teātra pulciņš”  7.-11.kl. (vada pedagoģe Daiga Strupule – Buka)
 • “Lego roboti” 5.-12.kl. (vada pedagoģe Laila Zudāne)
 • “Koris” 2.-9.kl. (vada pedagoģe Ļubova Pirtniece)
 • “Vokālie ansambļi” 1.-4.kl. (vada pedagoģe Ļubova Pirtniece)
 • “Vokāli instrumentālais ansamblis” 10.-12.kl. (vada pedagoģe Sangrita Upeniece)
 • “Instrumentālais ansamblis” 7.-9.kl. (vada pedagoģe Sangrita Upeniece)
 • “Vokāli instrumentālais ansamblis” 1.-4.kl. (vada pedagoģe Anita Sāmiete
 • Tautas mūzikas instrumentu kopa „Skolas spēlmaņi” 1.-6.kl. (vada pedagoģe Ilona Incenberga)
 • “Latviešu tautas deju pamati” 1.-6.kl. (vada pedagoģe Aija Palma)
 • “Ceļu satiksmes drošība” 3.-6.kl. (vada pedagoģe Līga Zeidaka)
 • “Pirmie soļi angļu valodā” 5/6 gadīgo grupai (vada pedagoģe Marija Riķīte)

Pulciņu laiki un norises vieta:

*„Lego roboti” 7.-12.kl. (2 st.) vadītāja Laila Zudāne

Piektdiena 13.55-15.20, 13.kab.

*     „Teātra pulciņš” 7.-12.kl. (2 st.) vadītāja Daiga Strupule-Buka

Ceturtdiena 15.20-16.55, 33.kab.

*    „Instrumentālais ansamblis” 13.-15.g.v. (4 st.) vadītāja Sangrita Upeniece

Otrdiena 15.20-16.00, 26.kab.

Piektdiena 17.55-18.55 KBJC  Jauniešu māja

Sestdiena 11.00-12.00, KBJC  Jauniešu māja

*  „Vokāli instrumentālais ansamblis” 10.-12.kl. (4 st.) vadītāja Sangrita Upeniece

Pirmdiena 15.25-16.25, 26.kab.

Piektdiena 16.00-17.50, KBJC Jauniešu māja.

*     „Tautas dejas” 1.-3.kl. 3 st. Vadītāja Aija Palma, no 1.novembra.

*     „Tautas dejas” 4.-6.kl. 3 st. Vadītāja Aija Palma, no 1.novembra.

*    „Koris” 1.-4.kl. (4 st.) Vadītāja Ļubova Pirtniece

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena-13.55-14.35 26.kab.

Pirmdiena, otrdiena– 8.00-8.20, 26.kab.

*    „Koris” 5.-9.kl. (4 st.) Vadītāja Ļubova Pirtniece

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena-14.40-15.20 26.kab.

Trešdiena, cetrutdiena– 8.00-8.20, 26.kab.

*    „Vokālais ansamblis” 1.-4. kl. Vadītāja Ļubova Pirtniece(3 st.)

Trešdiena 13.55-15.15 26.kab.

Piektdiena 8.00-8.20, 14.40-15.00, 26.kab.

*  „Pirmie soļi angļu valodā” 5-6g. (2 st.) vadītāja Marija Riķīte

 Pirmdiena, trešdiena– 13.20-13.50

* „Ceļu satiksmes drošības pulciņš” 9-12g. (3 st.) vadītāja Līga Zeidaka

Trešdiena, ceturtdiena– 14.40-15.20, 2.kab, Ventspils iela.

* Tautas mūzikas instrumentu kopa “Skolas spēlmaņi”. 1.-6.kl. (4 st.) vadītāja Ilona Incenberga;

Pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena-15.35-16.15

Piektdiena 15.15-15.55

* Padures filiāles vokālais ansamblis 1.-4.kl., „Instrumentālais ansamblis”

Apvienota grupa 2 st.vadīta Anita Sāmiete.

Trešdiena 14.00-16.00