Interešu izglītība

Interešu izglītība ir skolēna individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanas iespējas ārpusstundu nodarbībās.
Interešu izglītības mērķis: skolēnu vispārējo spēju attīstīšana, gūstot pieredzi konkrētā darbībā, sevis un savu iespēju iepazīšana

PULCIŅU SARAKSTS: (2019./20.m.g.)

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Pulciņš Diena Laiks
1. Sangrita Upeniece Vokāli instrumentālais ansamblis. 7.-9.kl. Otrdiena,

Piektdiena

15.20 – 16.00 VPKV 426 k./pašpārvalde

15.30 – 17.30   JM zāle

2. Sangrita Upeniece Vokāli instrumentālais ansamblis. 10.-12.kl. Otrdiena,

Piektdiena,

Sestdiena 

16.00 – 16.50 VPKV 426 k./pašpārvalde

17.30 – 19.00  JM zāle

16.00 – 17.00  JM zāle

3. Silva Zālīte Koris. 2.-4.kl. Otrdiena,

Ceturtdiena

 

Trešdiena

14.40-15.20 VPKV 426. kab.

 

 

13.55-15.20 VPKV 426. kab.

4.  Silva Zālīte Koris. 5.-9.kl. Otrdiena.,

Otrdiena

Trešdiena, Ceturtdiena

8.00-8.30 VPKV 426.kab.

 

15.25-16.05 VPKV 426. kab.

5. Gunita Konute Muzikāli radošais pulciņš “Pop Kids”

 2.-4.kl.

Pirmdiena

Trešdiena

13.55-14.40 VPKV 426 kab.
6. Aija Palma Tautas deju kolektīvs “Pūpoliņi” 1.kl. Pirmdiena

Trešdiena

14.40-15.20 mazā sporta zāle
7. Aija Palma Tautas deju kolektīvs “Pūpoliņi” 2.-4.kl. Pirmdiena

Trešdiena

 13.55-14.35 mazā sporta zāle
8. Jolanta Hartmane VPKV teātra pulciņš 1.-8.kl. Apvienotas grupas Ceturtdiena

Piektdiena

14.00-15.00  431.kab.
9. Laila Zudāne Lego roboti. 5.-12.kl. Trešdiena

5.-8. klase

Piektdiena

9.-12. klase

14.40-16.00  213.kab

 

14.40-16.00 213.kab.

10. Līga Zeidaka Ceļu satiksmes drošības pulciņš.

 9-12g.

Trešdiena, Ceturtdiena 14.40-15.40 mazā sporta zāle vai datorklase 210.k.
11.  Silva Zālīte Vokālais ansamblis  Padure Otrdiena,

Ceturtdiena

10.30-11.00 zāle

 

Direktors                                                                       Mārtiņš Burke-Burkevics