Konsultācijas

KONSULTĀCIJU SARAKSTS

2018./2019.m.g.  2 semestrī

Pedagogi Mācību priekšmeti, kabineti Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Agnese Kārkliņa Angļu val. (4.kab.)     14.40-15.20    
Agnese Melne Vizuālā m. (Izziņas centrā)   14.30-15.00   14.30-15.00  
Aira Bērzkalne Angļu val. (29.kab.)   14.40-15.40   15.25-16.25  
Dace Zomerovska Matemātika (5.kab.) 14.40-16.25 15.25-16.25      
Daiga Strupule- Buka Latviešu val., literatūra (33.kab.)   15.00-16.00 14.20-15.20    
Daiga Šmēdiņa Dabaszinības, psiholoģija (b-ka)   14.40-15.40      
Daina Grīna Ekonomika, sociālās zin. (2.kab.) 15.25-16.25 15.25-16.25      
Evija Heniņa Bioloģija (27.kab.) 15.20-16.20        
Gunta Jankovska Matemātika (11.kab.) 15.25-16.00     14.40-16.00  
Gunta Upesdegle Latv. un pasaules vēsture (3.kab.)       15.25-16.25  
Guntra Krūkliņa Latv., pasaules vēsture, Politika un tiesības (karjeras centrā)       14.40-16.00  
Ināra Iesalniece Bioloģija, ķīmija (3.kab.)   15.25-17.25      
Inese Freimane Informātika (10.kab.) 14.40-15.40        
Inese Reboka Matemātika (9.kab.)   14.40-15.40   15.25-16.25  
Inta Blumberga Latviešu val., literatūra (6.kab.) 14.40-16.00     14.40-16.00  
Jana Jansone Autoapmācība (direktores kab.)   15.25-16.25      
Jolanta Hartmane Latviešu val., literatūra (31.kab.)   14.40-15.40   14.40-15.40  
Jolanta Jankovska Sports (sporta zāle)         14.40-15.40
Kristaps Bērziņš Sports (sporta zāle)         14.40-15.40
Laila Zudāne Informātika (13.kab.) 15.30-16.30        
Laine Līce Matemātika (8.kab.) 14.40 -15.40 15.25-16.25      
Līga Zeidaka Sports (sporta zāle)         13.55-14.55
Ļubova Pirtniece Mūzika (26.kab.)       15.25-16.25  
Marika Reiha Latviešu val., literatūra (34.kab.) 14.40-15.40 14.40-15.40      
Marta Pujāte Latvijas, pasaules vēsture (1.kab.) 15.25-16.05     13.55-14.35  
Māra Lagzdiņa Bioloģija, dabaszinības, ģeogrāfija (28.kab.)   15.25-16.25   14:40-15:40  
Māris Saulgriezis Mājt. un tehn.II (Tehn.korp.)   15.25-16.25      
Natalia Rozentāle Krievu val. (7.kab.) 15.25-16.25       14.40-15.40
Rita Bidzāne Bioloģija, dabaszinības, vesel. māc. (27.kab.)   14.40-15.40     14.40-15.40
Sandra Poriņa Matemātika (14.kab.) 14.40-15.40        
Sangrita Upeniece Mūzika (26.kab.)       15.25-16.25  
Signe Lūse Mājt. un tehn. I (Tehn. korp.)   15.25-16.25      
Agita Vilnīte Angļu val. ( 2. kab.) 14.40- 15.40        
Svetlana Djageļa Krievu val. (4.kab.)     14.35-15.30 14.35.15.40  
Valdis Augsne Fizika (12.kab.)   15.25-16.25     14.40-15.40
Vineta Pērkone Angļu val. (30.kab.)   15.25-16.25     14.40-15.40
Zanda Miķelsone Latviešu val., literatūra, krievu val. (32.kab.) 15.00-16.00     15.10-16.10  
Valija Nāburga Angļu val. (35.kab.) 13.55-14.55   13.55-14.55    
Marija Riķīte Angļu val. (35. kab.)   13.55-14.55   13.10-14.10  
Solvita Zīvere Angļu val. (Padures sk.)       14.00-15 00