Olimpiādes

VISC organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.mācību gadā

 

Mācību priekšmets

 

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms novadā 3.posms valstī
Angļu valoda 10.-12. 29.10. 06.12. – I kārta

07.02. – II kārta

Vācu valoda 10.-12. 14.11. 11.01. – I kārta

21.02. – II kārta

Krievu valoda 10.-12. 26.11. 04.03.
Bioloģija (tiešsaistē) 9.-12. 28.11. 22.-24.01.
Vēsture (tiešsaistē) 9.

10.-12.

13.12. 19.02.

18.02.

ES dabaszinību olimpiāde jaunieši līdz 17 g. vecumam 16.12.

(1.kārta)

01.02.

(2.kārta)

Latviešu valoda un literatūra 8., 9. 13.01. 27.03.
Informātika (tiešsaistē) 8.-12. 14.01. 26.-28.02.
Fizika 9.-12. 17.01. 31.03., 01.04.
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11., 12. 27.01. 06.03.
Ekonomika (tiešsaistē) 10.-12. 29.01. 10.03.
Matemātika 9.-12. 31.01. 12.,13.03.
Ķīmija (tiešsaistē) 9.-12. 04.02. 07.-09.04.
Ģeogrāfija 10.-12. 13.02. 15.,16.04.
Matemātika 5.-8. 14.02.
Vācu valoda 8. 24.02.

 

Novadā organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.mācību gadā

23.01. – novada kombinētā olimpiāde 2.klašu skolēniem

05.02. – novada matemātikas olimpiāde 3.klašu skolēniem

17.02. – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klašu skolēniem

19.02. – novada krievu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem

26.02. – novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.klašu skolēniem

27.02. – novada mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem

05.03. – novada kulturoloģijas olimpiāde vidusskolēniem

12.03. – novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem

25.03. – novada kombinētā olimpiāde 1.klašu skolēniem

31.03. – novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.un 9.klašu skolēniem

09.04. – novada kompleksā dabaszinību olimpiāde 8.klašu skolēniem

20.04. – novada dabaszinību olimpiāde 5.klašu skolēniem

28.04. – novada angļu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem

01.04. – novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6.-9.klašu skolēniem

08.04. – novada latviešu valodas olimpiāde 4.klašu skolēniem

16.04. – novada informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem

Kuldīgas novada Sporta skolas piedāvātās sacensības novada vispārizglītojošo skolu skolēniem 2019./2020.mācību gadā

10.09. – riteņbraukšana (2004-2005; 2006-2007; 2008-2009*)

17.09.- futbols (2004-2005; 2006-2007)

24.09. – futbols (2000-2003)

20.09. – Olimpiskās dienas stafetes un vingrošana (2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011)

05.11. – veiklības stafetes (2008-2009; 2010-2011)

12.11 – basketbols (2000-2003)

03.12. – basketbols (2004-2006)

14.01. – tautas bumba (2008-2010)

28.01. – volejbols (2000-2003; 2004-2007)

18.02 – jauno vieglatlētu daudzcīņas, 4-cīņa (2008-2009; 2010-2011)

15.10 vai 25.02.** – peldēšana (2000-2003; 2004-2005; 2006-2007; 2008 un jaunāki)

03.03. – florbols (2004-2005)

10.03. – florbols (2006-2008)

21.04. – pavasara kross/olimpiāde (2000-2003; 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011)

19.05. – jauno vieglatlētu sacensības (2008-2009; 2010-2011)

 

*šeit un turpmāk iekavās norādīti dalībnieku dzimšanas gadi

** sūtot informāciju par gatavošanos dalībai šajās sacensībās jānorāda vēlamais datums