Olimpiādes

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
VISC 2018.gada 15.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/33
Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Mācību priekšmets Klase   Olimpiādes norises laiks
1.posmsSkolā 2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.–12. 01.10-12.10. 30.10. 07.12.–I kārta
08.02.–II kārta
Bioloģija 9.–12. 01.11.-15.11. 29.11. 23.–25.01.
Ekonomika 10.–12. 07.01.-18.01. 30.01. 05.03.
Fizika 9.–12. 03.12.-14.12. 18.01. 04.–05.04.
Ģeogrāfija 10.–12. 28.01.-08.02. 20.02. 10.–11.04.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 03.12.-14.12. 15.01. 27.–28.02.
Ķīmija 9.–12. 08.01.-22.01. 05.02. 26.–28.03.
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 03.12.-14.12. 14.01. 22.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 07.01.-18.01. 28.01. 01.03.
Matemātika 9.–12. 07.01.-18.01. 01.02. 06.–07.03.
Vēsture 9. 03.12.-14.12. 11.01. 25.03.
Vēsture 10.-12. 03.12.-14.12. 11.01. 19.02.

 

Novada mācību priekšmetu konkursi un olimpiādes

Mācību priekšmets Klase 1.posms
skolā
2.posms
novadā
Angļu valoda 9. 01.03-14.03. 28.03.
Bioloģija 8. 14.01.-25.01. 07.02.
Publiskās runas konkurss (visas valodas) 1.–12. 27.03.-10.04. 24.04.
Kombinētā olimpiāde 2. 07.01.-18.01. 23.01
Matemātika 3. 08.01.-22.01. 06.02.
Krievu valoda 8. 08.01.-22.01. 07.02.
Latviešu valoda un literatūra 7. 21.01.-01.02. 11.02.
Matemātika 5.-8. 21.01.-01.02. 15.02.
Mājturība un tehnoloģijas 2 6.-9. 28.01.-8.02. 27.02.
Vizuālā māksla 1.-12. 04.02.-15.02. 1.03.
Gudrā pūce 1. 18.02.-01.03. 20.03.
Ģeogrāfija 7. un 9. 18.02.-01.03. 25.03.
Mājturība un tehnoloģijas 1 6.-9. 15.03.-26.03. 3.04.
Kompleksā dabaszinbu olimpiāde 8. 15.03.-26.03. 5.04.
Latviešu valoda 4. 15.03.-26.03. 10.04.
Dabaszinības 5. 01.04.-12.04. 23.04.
Informātika 5.-7. 08.04.-18.04. 30.04.
Angļu valoda 4. 15.04.-26.04. 10.05.