Olimpiādes

VISC organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā

Pielikums
ESF Projekta 8.3.2 .1./16/I/002 2020.gada 28.jūlija rīkojumam Nr.25.1.-04/15

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 28.10. 04.12.–I kārta
05.02.–II kārta
Bioloģija 9. – 12. 26.11. 20.- 22.01.
Ekonomika 10. – 12. 26.01. 09.03.
Filozofija 11. – 12. 17.12. 03.02.
Fizika 9. – 12. 15.01. 29.-30.03.
Franču valoda 5. – 12. 13.01. 27.03.
Ģeogrāfija 10. – 12. 09.02. 15.-16.04.
Informātika (programmēšana) 8. – 12. 06.01. 24.-26.02.
Ķīmija 9. – 12. 02.02. 06.-08.04.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 04.01. 26.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 18.01. 06.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 16.10. 20.11.–I kārta
18.12.–II kārta
Matemātika 9. – 12. 29.01. 11.-12.03.
Vācu valoda 10. – 12. 12.11. 09.01.–I kārta
19.02.–II kārta
Vēsture 9 10.12. 16.02.
Vēsture 10. – 12. 10.12. 15.02.
Matemātika 5.-8. 14.02.
Vācu valoda 8. 22.02.

 

Novadā organizētās mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā

23.01. – novada kombinētā olimpiāde 2. klašu skolēniem

05.02. – novada matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem

17.02. – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem

22.02. – novada krievu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem

26.02. – novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9. klašu skolēniem

27.02. – novada mūzikas olimpiāde 5.-12. klašu skolēniem

31.03. – novada kulturoloģijas olimpiāde vidusskolēniem

05.03. – novada vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12. klašu skolēniem

26.03. – novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4. klašu skolēniem

25.03. – novada kombinētā olimpiāde 1.klašu skolēniem

09.03. – novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.un 9. klašu skolēniem

09.04. – novada kompleksā dabaszinību olimpiāde 8. klašu skolēniem

20.04. – novada dabaszinību olimpiāde 5. klašu skolēniem

28.04. – novada angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem

01.04. – novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6.-9. klašu skolēniem

08.04. – novada latviešu valodas olimpiāde 4. klašu skolēniem

08.04. – novada informātikas olimpiāde 5.-6. klašu skolēniem

15.04. – novada datorikas olimpiāde 4. un 7. klašu skolēniem

Kuldīgas novada Sporta skolas piedāvātās sacensības novada vispārizglītojošo skolu skolēniem 2020./2021.mācību gadā uz šo brīdi netiek organizētas.