Eko skola

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Ekoskolas plāns

2019./2020.m.g. tēma: Klimata pārmaiņas

Ekoskolas mērķi

 • Pēc iespējas vairāk samazināt skolas oglekļa pēdu enerģijas, transporta, pārtikas, ūdens un atkritumu jomās
 • Izglītot skolēnus, vecākus un apkārtējos iedzīvotājus par klimata pārmaiņām un to mazināšanas pasākumiem
 • Popularizēt un veicināt konkrētus ieradumus, kas mazina klimata pārmaiņas (mazāk auto un vairāk velo pārvietojoties, mazāk gaļas un vairāk augu pārtikā, vairāk drēbju un mazāk apkures ziemas sezonā)

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • gūt pamatzināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem;
 • veikt laikapstākļu novērojumus savā dzīvesvietā ilgākā laika periodā, lai noteiktu klimata pārmaiņas;
 • izprast klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un ekonomiku;
 • izprast klimata pārmaiņu iespējamās sekas Latvijā un pasaulē;
 • aprēķināt savas skolas ietekmi klimata pārmaiņu procesos, aprēķināt skolas radītos CO2 izmešus;
 • izprast, ko katrs pats var darīt klimata pārmaiņu samazināšanas labā.

 

Rīcības plāns 2019./2020.m.g.

1.semestris

Rīcība Plānotais laiks
1) Izveidot ekopadomi; oktobris
2) Novērtēt vidi, veidojot vides novērtējumu; novembris
3) Izveidot rīcības plānu; novembris
4) Vizualizēt vides kodeksu; novembris
5) Piedalīties Ekoskolu rīcības dienās; novembris
6) Veikt resursu uzskaiti, visu mācību gadu
7) Piedalīties atkritumu savākšanas akcijās no 1.novembra līdz 28.februārim
8) Veidot uzskatāmus materiālus par klimata pārmaiņām. visu mācību gadu
9) atzīmēt Vides dienas visu mācību gadu
10) Mērīt ekoloģisko pēdu! visu mācību gadu

Vides kodekss

 • Esi aktīvs- sporto vesels.
 • Taupi- ūdenī, elektrību un citus  dabas resursus.
 • Domā zaļi, dzīvo zaļi un ilgi.
 • Esi cilvēks – iestādi koku.
 • Brauc ar riteni, ej kājām.
 • Saudzē dabu.
 • Šķiro atkritumus.
 • Ieklausies, novērtē, rīkojies.
 • Tu vari ietekmēt klimatu.

 

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Ekoskolas plāns

2018./2019.m.g. tēma: Atkritumi
Ekoskolas mērķi:

 • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam;

Pēc iespējas

 1. samazināt->
 2. atkārtoti izmantot ->
 3. pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus;
 • Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā;
 • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Mācību mērķi:

Skolēni var:

 • noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
 • lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus;
 • darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
 • gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmanjot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām;
 • apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātikai;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Rīcības plāns 2018./2019.m.g.
1.semestris
Rīcība Plānotais laiks
1) Izveidot ekopadomi; oktobris
2) Novērtēt vidi, veidojot vides novērtējumu; novembris
3) Izveidot rīcības plānu; novembris
4) Vizualizēt vides kodeksu; novembris
5) Piedalīties Ekoskolu rīcības dienās; oktobris-novembris
6) Veikt atkritumu uzskaiti, visu mācību gadu
7) Piedalīties atkritumu savākšanas akcijās no 1.novembra līdz 29.februārim
8) Piedalīties ekopadomes sanāksmēs Katru ceturtdienu, izziņas centrā, plkst.14.40
Vides kodekss
 Esi aktīvs- sporto vesels.
 Taupi- ūdenī, elektrību un citus dabas resursus.
 Domā zaļi, dzīvo zaļi un ilgi.
 Esi cilvēks – iestādi koku.
 Brauc ar riteni, ej kājām.
 Saudzē dabu.
 Šķiro atkritumus.
 Ieklausies, novērtē, rīkojies.
 Tu vari ietekmēt klimatu