Eko skola

Ekoplāns 2018.-2019. m.g.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Ekoskolas plāns

Gada tēma: Atkritumi
Ekoskolas mērķi:

 • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam;

Pēc iespējas

 1. samazināt->
 2. atkārtoti izmantot ->
 3. pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus;
 • Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā;
 • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Mācību mērķi:

Skolēni var:

 • noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
 • lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus;
 • darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
 • gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmanjot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām;
 • apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātikai;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Rīcības plāns 2018./2019.m.g.
1.semestris
Rīcība Plānotais laiks
1) Izveidot ekopadomi; oktobris
2) Novērtēt vidi, veidojot vides novērtējumu; novembris
3) Izveidot rīcības plānu; novembris
4) Vizualizēt vides kodeksu; novembris
5) Piedalīties Ekoskolu rīcības dienās; oktobris-novembris
6) Veikt atkritumu uzskaiti, visu mācību gadu
7) Piedalīties atkritumu savākšanas akcijās no 1.novembra līdz 29.februārim
8) Piedalīties ekopadomes sanāksmēs Katru ceturtdienu, izziņas centrā, plkst.14.40
Vides kodekss
 Esi aktīvs- sporto vesels.
 Taupi- ūdenī, elektrību un citus dabas resursus.
 Domā zaļi, dzīvo zaļi un ilgi.
 Esi cilvēks – iestādi koku.
 Brauc ar riteni, ej kājām.
 Saudzē dabu.
 Šķiro atkritumus.
 Ieklausies, novērtē, rīkojies.
 Tu vari ietekmēt klimatu