Skolas darbinieki

       
 

Direktors

Mārtiņš Burke-Burkevics

 
Evija Heniņa

Direktora vietniece izglītības jomā, bioloģijas skolotāja 

Dace Rimaševska

Direktora vietniece izglītības jomā, pamatskolas skolotāja

Agnese Kārkliņa

Direktora vietniece metodiskajā darbā, angļu valodas skolotāja

Sangrita Upeniece

Direktora vietniece ārpusklases jomā, mūzikas skolotāja

Laila Zudāne

Direktora vietniece informātikas jomā, informātikas skolotāja

Santa  Vickopa

Sākumskolas skolotāja

Jolanta Hartmane

Latv.val. un lit. skolotāja

Dace Līniņa

Sākumskolas skolotāja

Santa Reimane

Sākumskolas skolotāja

Jolanta Jankovska

Sporta un veselības mācības skolotājaGuntra Krūkliņa

Skolotāja, karjeras konsultante

Inta Blumberga
Latv.val. un lit. skolotāja
Aira Bērzkalne
Angļu valodas skolotāja
Daina Grīna
Sociālo zinību skolotāja
Gunta Upesdegle
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Marta Pujāte
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Ineta Kronberga
Sākumskolas skolotāja
Māra Lagzdiņa
Bioloģijas  un ģeogrāfijas skolotāja
Marika Reiha
Pamatizglītības skolotāja
Zanda Miķelsone
Latv.val. un lit. skolotāja
Laine Līce
Matemātikas skolotāja
Svetlana Djageļa
Krievu val. skolotāja
Vineta Pērkone
Angļu val. skolotāja
Sandra Blumberga

Sociālais pedagogs

Rita Bidzāne
Bioloģijas skolotāja
Anna Augsne
Sākumskolas skolotāja
IneseVitte
Sākumskolas skolotāja
Līga Zeidaka
Sporta skolotāja
Ilona Incenberga
Sākumskolas skolotāja
Valija Nāburga
angļu valodas skolotāja
 
Inese Reboka

Matemātikas skolotāja

Daiga Strupule – Buka

latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Dace Zomerovska

Matemātikas skolotāja

Saiva Peskopa
Sākumskolas skolotāja
Ieva Bergmane

Sākumskolas skolotāja 


 
Valdis Augsne
Fizikas skolotājs
Natalia Rozentāle

Krievu valodas skolotāja 

Signe Lūse
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja 
Marija Riķīte

angļu valodas skolotāja 

Inga Šabāne 

Dabaszinību skolotāja

   
 Indra BrālīteSkolotājas palīgs Irēna Ose 
Logopēde 
Agnese Melne
Vizuālās mākslas skolotāja  
Daiga Šmēdiņa
Bibliotekāre, Dabaszinību skolotāja 
Kristaps Bērziņš
Sporta skolotājs 
 
Inta Poļikova
Sākumskolas skolotāja 
Inese Freimane
informātikas skolotāja 
Lāsma Balode
Sākumskolas skolotāja  
Gunta Jankovska
Matemātikas skolotāja 
 

 

   
Ināra Iesalniece

ķīmijas skolotāja

Māris Saulgriezis

tehnoloģiju skolotājs

 Ginta Bāra

laborante