Skolas darbinieki

Evija Heniņa

Direktores vietniece izglītības jomā, bioloģijas skolotāja 

Dace Rimaševska

Direktores vietniece izglītības jomā, pamatskolas skolotāja

Agnese Kārkliņa

Direktores vietniece metodiskajā darbā, angļu valodas skolotāja

Sangrita Upeniece

Direktores vietniece ārpusklases jomā, mūzikas skolotāja

Laila Zudāne

Direktores vietniece informātikas jomā, informātikas skolotāja

Santa  Vickopa

Sākumskolas skolotāja

Jolanta Hartmane

Latv.val. un lit. skolotāja

Dace Līniņa

Sākumskolas skolotāja

Santa Reimane

Sākumskolas skolotāja

Jolanta Jankovska

Sporta un veselības mācības skolotājaGuntra Krūkliņa

Skolotāja, karjeras konsultante

Inta Blumberga
Latv.val. un lit. skolotāja
Aira Bērzkalne
Angļu valodas skolotāja
Daina Grīna
Sociālo zinību skolotāja
Gunta Upesdegle
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Marta Pujāte
Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Ineta Kronberga
Sākumskolas skolotāja
Māra Lagzdiņa
Bioloģijas skolotāja
Marika Reiha
Pamatizglītības skolotāja
Zanda Miķelsone
Latv.val. un lit. skolotāja
Laine Līce
Matemātikas skolotāja
Svetlana Djageļa
Krievu val. skolotāja
Vineta Pērkone
Angļu val. skolotāja
Sandra Blumberga

Sociālais pedagogs

Rita Bidzāne
Bioloģijas skolotāja
Anna Augsne
Sākumskolas skolotāja
IneseVitte
Sākumskolas skolotāja
Līga Zeidaka
Sporta skolotāja
Ilona Incenberga
Sākumskolas skolotāja
Valija Nāburga
angļu valodas skolotāja
Valdis Augsne
Fizikas skolotājs
Natalia Rozentāle

Krievu val. skolotāja

Signe Lūse
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Marija Riķīte

angļu valodas skolotāja

Dace Zomerovska

Matemātikas skolotāja

Indra Brālīte

Skolotājas palīgs

Irēna Ose
Logopēde
Saiva Peskopa
Sākumskolas skolotāja
Daiga Šmēdiņa
Bibliotekāre, Dabaszinību skolotāja
Agnese Melne
Vizuālās mākslas skolotāja 
   
Inta Poļikova
Sākumskolas skolotāja 
Inese Freimane
Matemātikas skolotāja 
Lāsma Balode
Sākumskolas skolotāja 
Gunta Jankovska
Matemātikas skolotāja
Kristaps Bērziņš
Sporta skolotājs
     
Ļubova Pirtniece
Mūzikas skolotāja
Inese Reboka

Matemātikas skolotāja

Daiga Strupule – Buka

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva Bergmane

Pamatizglītības skolotāja

Inga Šabāne 

Dabaszinību skolotāja

         
Ināra Iesalniece

ķīmijas skolotāja

Māris Saulgriezis

tehnoloģiju skolotājs

 Ginta Bāra

laborante