28. maijā 1. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Ventspili. Tur apskatīja Ventspils Piejūras Brīvdabas muzeju, lai projekta “Latvijas skolas soma” nodarbībā nostiprinātu zināšanas par gadskārtām un etnogrāfiskajām zīmēm, kuras apguva vizuālās mākslas stundās.

Skolēni iepazina Ventspils Piejūras muzeja jaunās interaktīvās un patstāvīgās muzeja ekspozīcijas. Visi ar interesi piedalījās gadskārtu rotaļās. Muzeja nodarbības noslēgumā skolēnus pacienāja ar muzeja maizīti. Pēc tam skolēni devās uz Ventspils Planetāriju skatīties filmiņu “Hrumka dodās kosmosā”. Skolēni nostiprināja zināšanas par Saules sistēmu, kuru apguva dabaszinību stundās.

Mācību ekskursijas beigās skolēni dalījās savās izjūtās. Skolēniem patika Latvijas skolas somas muzejpedagoģijas nodarbība par gadskārtām, interesanti bija vērot planētas tuvumā un uzzināt jaunus faktus par Saules sistēmas planētām.

Informāciju sagatavoja:
1.klašu audzinātājas
Ineta Kronberga,
Ilona Incenberga, Anna Augsne