Karjeras izglītības programma

Dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis:

  • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas karjeras izglītības programma