1.klasē

Dokumenti iesniedzami elektroniski (vpkvskola@kuldiga.lv) vai klātienē (Piltenes ielā 25) skolas lietvedībā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00. Vairāk par uzņemšanas kārtību skatīt https://kuldigasnovads.lv/izglitiba/.

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai  1. klasē (vai digitāli pildāma veidlapa)