Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs – Sandra Blumberga

Psihologs – Guna Čače

Logopēds – Irēna Ose

Atbalsta skolotāji: Aiga Lagzdiņa, Inta Poļikova