SAS

2020./2021.mācību gadā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 3. un 7.klases uzsāka un 2021./2022.m.g. turpina dalību Veselības ministrijas projektā:

Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem

Pilotprojekts tiek īstenots pēc Veselības ministrijas pasūtījuma un finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. 

Projekta programmas turpinājumā  2021./2022.gadā  4. un 8. klasēm: 

1) Ekskursija uz zemnieku saimniecību “Nornieki” Snēpeles pag. Kuldīgas novadā, kur varēja iepazīties ar strausu un kazu audzēšanu.
2) Septembrī notika teorētiskas nodarbības 4. un 8. klasēm par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, aktīvu brīvā laika pavadīšanu, vielu atkarību profilaksi. Lekcijas organizēja SIA “Oneplate” darbinieces.
3) Septembra pēcpusdienā skolas pagalmā tika organizētas vecāku un bērnu kopēja veselīgu uzkodu meistarklase. Gan iesaistoties aktivitātēs, gan gatavojot un pēc tam degustējot, varēja labi pavadīt laiku.
4) Iespēja piedalīties augļu/dārzeņu nedēļā, kuras laikā bērni tiek iepazīstināti ar kādu jaunu vai pazīstamu augli un to nobaudīt, novērtēt un salīdzināt.
5) Vecākiem bija iespēja piedalīties izglītojošā vebinārā, lai vairāk uzzinātu par bērna SAS riska faktoru mazināšanu un veselībpratības veicināšanu “ Bērna sirds veselība”.
Vebinārs

Video ir atrodams šeit. Video tapis projekta “Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem” ietvaros. Projekts tiek realizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).

6) SAS projekta ietvaros izveidots aktivitāšu laukumiņš skolas 3. stāvā, lai sniegtu iespēju bērniem būt aktīviem, nodrošinot to ar mūsdienīgu un attīstošu inventāru dažādu spēļu un aprīkojumu veidā. Spēles nodrošinās bērnu aktīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī dažādu fizisko spēju attīstību. Spēles palīdzēs uzlabot koncentrēšanās prasmes, attīstīt radošo domāšanu, apgūt sadarbības prasmes un iemācīties sadzīvot ar zaudējumu. Skolā tiks uzstādītas piecas sportiskas spēles.
7) Papildus šajā mācību gadā paredzētas vēl šādas aktivitātes:
  • Olimpiāde, katrai projektā iesaistītajai klasei (olimpiādes ilgums 40min), ar dāžādiem uzdevumiem, kas pārbaudīs gan zināšanas, gan fiziskās spējas
  • Elektroniska anketa vecākiem par bērna uztura paradumiem
  • Motorās gatavības testi (divas reizes – otrā reize tuvākajā laikā, kad vien būs iespējams, trešā 2022.gada februārī)
  • Uztura un fizisko aktivitāšu dienasgrāmatas aizpildīšana (divas reizes – pirmā reize tuvākajā laikā, otrā 2022.gada februārī).
  • Diennakts veselības nometne bērniem – 5 dienas (pēc olimpiāžu rezultātiem tiks noteiktas 2 klases, kas uzvarējušas katrā klašu grupā, šīm divām klasēm tiks nodrošināta veselības nometne 2022.gada vasarā)

TURPINĀJUMS SEKOS…

Informāciju sagatavoja direktores vietniece E. Heniņa