Kontakts 2023./2024. m.g.


 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekts “Kuldīgas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”.

Projekta mērķis: stiprināt V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi kā vienotu kolektīvu, veicinot skolas skolēnu savstarpējo komunikāciju.

Aktivitāšu laika līnija:

1. SAGATAVOŠANĀS POSMS

2. PAŠPĀRVALDES RADOŠĀS DIENAS

3. PAŠPĀRVALDES PROJEKTA DIENA

4. IZVĒRTĒŠANAS POSMS

Projekta ietekme un ilgtspēja: Veiktas iestrādnes turpmākai sadarbībai ar Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljonu. Izveidota digitālā recepšu grāmata “Labu apetīti!”. Aktivitāšu ietvaros tiks izmantoti videi draudzīgi risinājumi gan ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā, gan orientēšanās maršruta izstrādē, kas atstās ietekmi uz vides ilgtspēju skolas jauniešos. Skolā nostiprināsies tradīcija – Skolēnu pašpārvaldes veidota projektu diena visam skolas kolektīvam.

Projekta sasniedzamie rezultāti: Attīstītas un pilnveidotas caurviju prasmes, nostiprināta izpratne par tikumu un vērtību veidošanu, stiprinot ieradumus. Veicināta pašpārvaldes kolektīva saliedētība un labbūtība, kuru rezultātā tiks pilnveidota skolas sabiedriskā dzīve ar pašpārvaldes īstenotām aktivitātēm. Stiprināts komandas darbs, iekļauti jauni dalībnieki.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023.-30.11.2023.

Projekta rezultāti:Projekta realizācijas laikā, caur neformālām aktivitātēm, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnos tika gan attīstītas un pilnveidotas caurviju prasmes, nostiprināta izpratne par tikumu un vērtību veidošanu, stiprinot ieradumus, gan veicināta pašpārvaldes kolektīva saliedētība un labbūtība, kuru rezultātā pilnveidota skolas sabiedriskā dzīve ar pašpārvaldes īstenotām aktivitātēm.