Vidusskolas klasēs

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

  • rakstveida iesniegums par uzņemšanu, ko iesniedz viens no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem;
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, un sekmju izraksts;
  • izglītojamā medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

Iesnieguma veidlapa 10.kl.

Iesnieguma veidlapa 11.-12.kl.

Uzņemšanas komisija pieņem iesniegumus 3., 4., 5. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Citā laikā – pieteikt vizīti pa tālruņa nr. 27020758.

Skolas direktore Agnese Kārkliņa

Skolas adrese – Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

web counter