Vidusskolas klasēs

Izvēļu grozi no 2023./2024.m.g

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

  • vecāku iesniegums;
  • apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
  • medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);
  • personas lieta (ja ir).

Iesnieguma veidlapas:

klātienē;

tālmācībā (nepilngadīga persona – vecāku iesniegums);

tālmācībā (pilngadīga persona).

Pieteikšanās katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 14.00, lietvedībā, tel: 27020758

Direktore Agnese Kārkliņa

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t.27020758, direktores vietnieces.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

web counter