Vidusskolas klasēs

Vidusskolas klasēs 

 

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

  • vecāku iesniegums
  • apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
  • medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);
  • personas lieta (ja ir).

Iesniegums uzņemšanai vidusskolā

Pieteikšanās katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 27020758

Direktore Inese Astaševska

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t. 63350004, direktores vietnieces.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

web counter