Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

( MK noteikumi 591 izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu26. panta otro daļu un 52.pantu, grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710)

1. klasē (2021./2022.m.g.)

Bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē – pēc ārkārtējās situācijas beigām. Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī, lai novērstu pulcēšanos, nolemts bērnu pieteikšanu 1. klasei Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadam pārcelt uz nedaudz vēlāku laiku – pēc tam, kad ārkārtējā situācija būs beigusies. Par konkrētu laiku, kad Kuldīgas novada pašvaldība organizēs bērnu pieteikšanu, informēsim atsevišķi.

Izglītības programma: Vispārizglītojošā pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111).

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • bērna dzimšanas apliecība 

iesniegums uzņemšanai 1.klasē Word formā, lūdzu lejuplādējiet un aizpildiet!

iesniegums uzņemšanai 1. klasē Pdf formā

Iesniegums tiek pieņemts arī elektroniski- ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus sūtīt uz e- pastu vpkvskola@kuldiga.lv, norādot 1.klase.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās- ceturtdienās no plkst. 8.00- 16.00, piektdienās 8.00-15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).

Pamatskolas klasēs (2. – 9.kl.)

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku iesniegums
 2. liecība, dzimšanas apliecība (uzrādīt oriģinālu);

iesniegums uzņemšanai 2. – 9. klasei

Vidusskolas klasēs (10. – 12.kl.)

Izglītības programmas vidusskolā:

 • Jaunie izvēļu grozi 10.klasē
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma; (izglītības kods 31013011).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, (izglītības kods 31011011).

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku iesniegums
 2. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
 3. medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);
 4. personas lieta (ja ir).

Iesniegumi

iesniegums uzņemšanai vidusskolā

Pieteikšanās visās klasēs

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 63322050

Direktore Inese Astaševska

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t. 63350004, direktores vietnieces.

Atbalsta komanda:

logopēds Irēna Ose

sociālais pedagogs Sandra Blumberga

skolotāja palīgi Inta Poļikova, Aiga Lagzdiņa

Atrodi savu izaugsmes iespēju!