Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.

Skolēnu pieteikšanu mācībām 1. klasē 2024./2025. mācību gadā uzsākam 2024. gada 11. martā plkst.8.00. Dokumenti iesniedzami elektroniski (vpkvskola@kuldiga.lv) vai klātienē (Piltenes ielā 25) skolas lietvedībā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00. Vairāk par uzņemšanas kārtību skatīt https://kuldigasnovads.lv/izglitiba/.

 

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

Skatījušies
web counter