Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.

 

1. klasē

Pamatskolas klasēs 

Vidusskolas klasēs (klātienē un tālmācībā)

 

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

Skatījušies
web counter