Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana vasaras periodā

Pieteikšanās 10.klasei

No 2019.gada 17.jūnija līdz 19.jūnijam,

no plkst.9.00 līdz 13.00, karjeras centrā,

tikšanās ar klases audzinātāju un karjeras konsultantu.

Iesniedzamie dokumenti 10.klašu skolēniem:

1)vecāku iesniegums uz vidusskolas veidlapas- Iesniegums;(paraugs aktīvs)

2)apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa, (kopijas, uzrādīt orģinālus);

3)medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);

4)personas lieta (ja ir).

Iesniegumi:

iesniegums uznemsanai 1.-9.kl. iesniegums uznemsanai 10.kl.

iesniegums uznemsanai 10.kl.

Izglītības programmas vidusskolā:

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;(izglītības kods 31013011).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, (izglītības kods 31011011).

 

Pieteikšanās visās klasēs

No 2019.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

Katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 63322050

Iesniedzamie dokumenti klašu skolēniem:

1)vecāku iesniegums uz vidusskolas veidlapas- Iesniegums;(paraugs aktīvs)

2)liecība, dzimšanas apliecība, uzrādīt orģinālu;

Izglītības programma

Pamatizglītības programma, 1.-9.kl.(izglītības kods 21011111).

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

Direktore J.Jansone

INFORMĀCIJA: karjeras konsultante G.Krūkliņa, tel: 27020675

www.vpkv.kuldiga.lv       Skolas adrese: Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

 

Uz tikšanos!

 

Skolēnu uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1.klasē un 5/6 gadīgo pirmsskolas sagatavošanas grupā (Kuldīgā un Padurē) 2019./2020.m.g.

Piesakot bērnus, vecāki/aizbildņi skolā:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību;
  • aizpilda iesniegumu.

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās- ceturtdienās no plkst. 8.30- 16.00, piektdienās 8.30- 15.00 lietvedībā (1.stāvā).

Skolēnu uzņemšana visās klasēs, pirmsskolas grupās

Visa mācību gada garumā skolēni visās klasēs, audzēkņi pirmsskolas grupās tiek uzņemti brīvajās vietās, pamatojoties uz 13.10.2015. Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, vecāki ierodas skolā personīgi, līdzi ņemot savu pasi vai ID karti, bērna dzimšanas apliecību, kā arī iepriekšējā semestra liecību (skolēnam).