Karjeras konsultācijas

Tevi aicina V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas  pedagogs karjeras konsultante Guntra Krūkliņa:

Pirmdienās: 9:00-14:30
Trešdienās: 11:00-13:30
Ceturtdienās: 8:30-11:00
Piektdienās: 9:00-15:00

 Individuālajām karjeras konsultācijām nepieciešams iepriekš pieteikties:

 • Rakstot e-klasē
 • Zvanot vai rakstot SMS 26403529, 27020675
 • Konsultācijas var notikt zoom vai klātienē -karjeras centrā (1.stāvs, ieeja no bibliotēkas), ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

 Konsultācijās par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams:

 • Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus.
 • Veicināt pašmotivāciju.
 • Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli.
 • Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju.
 • Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu.
 • Plānot tālākizglītības ceļu.
 • Palīdz vecākiem skolēnu karjeras izglītības jautājumos.

Dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts.