Kontakti

Tālruņi

Direktore Inese Astaševska 63350002

20222398

 

Direktores vietnieki izglītības jomā Evija Heniņa, Dace Rimaševska  63350004
Direktora vietniece metodiskajā jomā Agnese Kārkliņa 63350004
Direktores vietniece audzināšanas jomā Sangrita Upeniece 29159070
E-klase administratore Laila Zudāne  27020674
Sociālais pedagogs Sandra Blumberga 25912911
Karjeras konsultante Guntra Krūkliņa 27020675
Lietvede Zane Cīrule  63322050

27020753

Pusdienu atteikšana/pieteikšana  Laura Dzērve 27020752
Ēdnīcas vadītāja Solvita Bitte 25474315
Medmāsa Dzintra Kārkliņa 28633078
Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā Ģirts Sokolovskis 27020673

E-pasts:

Skolas adrese:

Piltenes iela 25,
Kuldīga,
LV-3301
Latvija