Kontakti

Tālruņi:
Direktors (Mārtiņš Burke-Burkevics): 63350002

26801500

Izglītības darba vietnieki (Evija Heniņa, Dace Rimaševska) un direktora vietniece metodiskajā darbā (Agnese Kārkliņa): 63350004
E-klases virslietotāja (Laila Zudāne):  27020674
Lietvedība (Līva Kleinberga):  63322050

27020753

Skolēnu pusdienu atteikšana/pieteikšana  (Laura Dzērve): 63322030

27020752

Ēdnīca “Viļa ķēķis” (Solvita Bitte): 25474315
Medpunkts (Dzintra Kārkliņa): 28633078
Sociālais pedagogs (Sandra Blumberga):  25912911
Ārpusklases darba organizatore (Sangrita Upeniece): 29159070
Karjeras centrs (Guntra Krūkliņa): 27020675
Saimnieks (Ģirts Sokolovskis): 27020673
E-pasts:
Skolas adrese:
Piltenes iela 25,
Kuldīga,
LV-3301
Latvija