Kontakti

Tālruņi:
Direktors (Mārtiņš Burke-Burkevics): 63350002

26801500

Izglītības darba vietnieki (Evija Heniņa, Dace Rimaševska) un direktora vietniece metodiskajā darbā (Agnese Kārkliņa): 63350004
Lietvedība (Līva Kleinberga): 63322050

27020753

Sociālais pedagogs (Sandra Blumberga): 25912911
Skolēnu pusdienu atteikšana/pieteikšana  (Laura Dzērve): 63322030

27020752

Karjeras centrs (Guntra Krūkliņa): 27020675
Medpunkts (Dzintra Kārkliņa): 28633078
Ārpusklases darba organizatore (Sangrita Upeniece): 29159070
Ēdnīca “Viļa ķēķis” (Solvita Bitte): 25474315
E-klases virslietotāja (Laila Zudāne): 27020674
Saimnieks (Ģirts Sokolovskis): 27020673
   
   
   
   
   
E-pasts:
Skolas adrese:
Piltenes iela 25, Kuldīga, LV-3301