Kontakti

Tālruņi:
Direktore: Inese Astaševska 63350002

20222398

 

Izglītības darba vietnieki (Evija Heniņa, Dace Rimaševska) un  63350004
Direktora vietniece metodiskajā darbā (Agnese Kārkliņa): 63350004
Ārpusklases darba organizatore (Sangrita Upeniece): 29159070
E-klase (Laila Zudāne):  27020674
Lietvedība (Zane Cīrule):  63322050

27020753

Pusdienu atteikšana/pieteikšana  (Laura Dzērve): 27020752
Ēdnīcas vadītāja (Solvita Bitte): 25474315
Medpunkts (Dzintra Kārkliņa): 28633078
Sociālais pedagogs (Sandra Blumberga):  25912911
Karjeras konsultante (Guntra Krūkliņa): 27020675
Saimnieks (Ģirts Sokolovskis): 27020673
E-pasts:
Skolas adrese:
Piltenes iela 25,
Kuldīga,
LV-3301
Latvija