Kontakti

Tālruņi
Direktore Agnese Kārkliņa 25484281
Direktores vietnieki izglītības jomā Evija Heniņa, Dace Rimaševska, Aiga Ciekale 27020758
Direktores vietniece audzināšanas jomā Sangrita Upeniece 29159070
E-klase administratore Laila Zudāne 27020674
Sociālais pedagogs Sandra Blumberga 25912911
Karjeras konsultante Guntra Krūkliņa 27020675
Lietvede Zane Cīrule 27020753
Pusdienu atteikšana/pieteikšana  Laura Dzērve 27020752
Ēdnīcas vadītāja Solvita Bitte 25474315
Medmāsa Dzintra Kārkliņa 28633078
Saimniecības vadītājs Ģirts Sokolovskis 27020673
E-pasts: 

vpkvskola@kuldiga.lv

INFORMĀCIJA PAR E-ADRESI

E-ADRESE DROŠAI SAZIŅAI

E-ADRESES PRIEKŠROCĪBAS

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Skolas adrese:
Piltenes iela 25,
Kuldīga,
LV-3301
Latvija

 
Skaita lapas apmeklējumu