Darba laiks

Speciālais pedagogs Anna Kļaviņa 26238202
Sociālais pedagogs Sandra Blumberga 25912911
Logopēds  Irēna Ose 29520915
Izglītības psihologs Santa Lerha 29859137
Karjeras konsultants Guntra Krūkliņa 26403529
Bibliotekārs Daiga Šmēdiņa 28601151
Pedagoga palīgs Jana Ķirse  
  Inta Poļikova  
  Inese Egle  
  Simona Cērmane  
Veselības punkts Dzintra Kārkliņa 28633078