Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas