Pamatskolas klasēs

Pamatskolas klasēs 

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

  • vecāku iesniegums;
  • izglītojamā liecību un sekmju izrakstu;
  • dzimšanas apliecību (uzrādīt oriģinālu).

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00, piektdienās 8.00 – 15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Agnese Kārkliņa

Adrese – Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā – tālr. nr. 27020758, lietvedībā – tālr. nr. 27020753

Atrodi savu izaugsmes iespēju!