Pamatskolas klasēs

Pamatskolas klasēs 

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

Pieteikšanās katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 27020758

Direktore Inese Astaševska

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t. 63350004, direktores vietnieces.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!