Pamatskolas klasēs

Pamatskolas klasēs 

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00, piektdienās 8.00 – 15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Agnese Kārkliņa

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā – tālr. nr. 27020758, lietvedībā – tālr. nr. 27020753

Atrodi savu izaugsmes iespēju!