Konkursi

Sasniegumi konkursos 2022./2023.m.g.

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2023” 1.-3.kl. 

Informācija

Informāciju sagatavoja skolotāja Saiva Peskopa

Konkurss ’’Gribu būt mobils’’

6. – 8. klases komandām 15.janvārī noslēdzās VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” organizētā mācību projekta “Gribu būt mobils” pirmā – neklātienes kārta . V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu neklātienes kārtā pārstāvēja 19 komandas, no kurām 2 veiksmīgākās iekļuva pusfināla sacensībās

Liepājas reģiona pusfināla sacensībās skolu pārstāvēs komanda ‘’Mobīlie’’ – Roberts Serpāns, Anna Reimane, Annika Jūrmale, Aleksis Linkovskis, un komanda ‘’Rupuči’’ – Kate Megne, Dana Daškevica, Kintija Ivanova, Madara Šteinberga

Informāciju sagatavoja skolotāja Līga Zeidaka

 

Konkurss “Mans veselīgā uztura šķīvis” 

Decembra sākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.c klases skolēni iesaistījās Nacionālā veselību veicinošo  skolu tīkla radošo darbu konkursā  “Mans veselīgā uztura šķīvis”. 

Decembra beigās klases audzinātāja Saiva Peskopa saņēma priecīgu ziņu par bērnu panākumiem. 

Kopumā konkursam tika iesniegti 546 darbi, no tiem 279 darbi 1.–2.klašu grupā un 267 darbi 3.–4.klašu grupā. 

Cīņa starp iesūtītajiem darbiem bijusi sīva, taču žūrija par konkursa uzvarētājām 1.–2.klašu grupā atzina V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.c klases skolnieces

Martu Rusku  1. vieta; 

Anastasiju Liliju Poļikovu  3. vieta. 

Janvāra sākumā Marta un Anastasija saņēma vērtīgas balvas – āra spēles jautrībai un kustībām ar klasi, bet pārējie konkursa dalībnieki – diplomus par piedalīšanos. 

Gatavojoties konkursam, bērni atkārtoja veselīga uztura šķīvja principu, kuru centīsies ievērot ikdienā. 

 

Informāciju sagatavoja skolotāja Saiva Peskopa

 

Sasniegumi konkursos 2021./2022.m.g.

 3. klašu panākumi konkursā ,,Ko Tev Zināt? Nieks!”

Oktobra sākumā 3.b un 3.c klašu skolēni un audzinātājas iesaistījās Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestāžu izglītojamo veselības zināšanu konkursā ,,Ko Tev Zināt? Nieks!”. Katra klase sagatavoja radošu kopdarbu par veselību veicinošām tēmām – veselīgs uzturs, personīgā higiēna, fiziskās aktivitātes un psihoemocionālā veselība. Oktobra beigās saņēmām priecīgu ziņu, ka abas klases ir to 24 Latvijas komandu skaitā, kuras iekļuvušas konkursa finālā. Novembrī skolēni nopietni gatavojās finālam, izmantojot konkursa organizētāju izstrādātos materiālus.

Finālā, kas notika 25. novembrī, klašu komandām 60 minūšu laikā bija jāizpilda interaktīvas Live Worksheet darba lapas ar 8. uzdevumiem. 9. decembrī 3.b klase saņēma lielo balvu par iegūto 1. vietu konkursā, bet 3.c klases skolēni – pateicību un balvas par piedalīšanos konkursa finālā. Īpašas pateicības par darbu tika arī klašu audzinātājām.  Skolēni ieguvuši vērtīgas zināšanas, pieredzi konkursos un saliedētāku klases kolektīvu.

Paldies OnPlate komandai par konkursa organizēšanu, atbalstu, vērtīgajiem materiāliem un, protams, balvām! 

Klašu audzinātājas Saiva Peskopa un Inese Vitte.

Valsts prezidenta runas konkurss

No 13. septembra līdz 13. oktobrim Latvijas un diasporu vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties konkursā – iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu tautai Latvijas 103. dzimšanas dienā par tēmu “Es – Latvijas nākotnes veidotājs.”

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolotāja Marta Pujāte aicināja visus 9. klašu skolēnus gatavot Valsts prezidenta runas Latvijas vēstures mācību priekšmetā, tādējādi sasaistot mācību vielu par Latvijas Republikas dibināšanu ar aktuālajiem notikumiem. Darbu izvērtēja arī latviešu valodas un literatūras skolotājas Marika Reiha un Jolanta Hartmane, konkursam izvirzot septiņas skolnieces – Ievu Bitti (9.a), Ketiju Pulmani (9.a), Montu Uzari (9.a), Beāti Šneideri (9.b), Kristīni Heidingeru (9.c), Gabriēlu Pētersoni (9.c) un Kristianu Strautiņu (9.c).

No kreisās: skolotāja Marta Pujāte, skolnieces Monta Uzare, Ieva Bitte, Beāte Šneidere, Kristīne Heidingera, Kristiana Strautiņa, Gabriēla Pētersone

Konkursā iesniegtos darbus izvērtēja Valsts prezidents Egils Levits un Valsts prezidenta kancelejas Darbu vērtēšanas komisija: Latvijas ANO Jauniešu delegāte Natālija Knipše; Valsts prezidenta padomniece saziņai ar sabiedrību Aiva Rozenberga; Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps; Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciāliste Rudīte Meņģelsone; Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos Ramona Umblija.

Patriotiskā mēneša izskaņā uz skolu tika atsūtītas septiņas personalizētas vēstules skolniecēm – konkursa dalībniecēm – ar vēlējumu valsts svētkos un pateicību par dalību konkursā no Valsts prezidenta Egila Levita.

Lepojamies! 

Konkursa mērķis: veicināt jaunās paaudzes kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, izpratni par vienlīdzību sabiedrībā un patriotiskumu, vienlaikus arī interesi par Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju.

12. klases skolnieces panākumi literārās jaunrades konkursā

12.a klases skolniece EMĪLIJA GRUNTE

Š.g. 10. septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās literārās jaunrades konkursa noslēgums, kas tika veltīts E.Birznieka – Upīša 150.jubilejas uzvarētāju godināšanai.

Konkursā piedalījās un savu jaunrades darbu iesniedza arī mūsu skolas 12.a klases skolniece EMĪLIJA GRUNTE, kura saņēma Kuldīgas novada pašvaldības Simpātiju balvu, kuru pasniedza Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Lilita Mačtama. Emīlijas komentārs: “Šogad es pilnīgi noteikti arī piedalīšos šajā konkursā, lai varētu vairāk pilnveidot savas prasmes un spējas uz domrakstu rakstīšanu! Iesaku pamēģināt ikvienam, kuram ir spējas radoši izpaust savas domas! Vēl es ļoti pateicos skolotājai Intai par to, ka viņa mani iedrošināja un palīdzēja salikt manas domas pa plauktiņiem!”

Skolnieces literārā konsultante bija sk. I. Blumberga.

 

 

Sasniegumi konkursos 2020./2021.m.g.

Roberts Serpāns

“Skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti valstī”

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja Jolanta Hartmane lepojas ar 5.b klases skolēna Roberta Serpāna un 10.a klases skolēna Mārtiņa Stebuļa lielisko sniegumu Skatuves runas konkursā valstī.  
 
Abi puiši  ieguvuši 1.pakāpi. 

Skolēni tika godināti pasākumā “Saulesvija”, 12. jūlijā Kuldīgā, kad tika ieskandināti XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

 

 

“Skolēnu skatuves runas konkurss 2021”

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja Jolanta Hartmane lepojas ar 5.b klases skolēna Roberta Serpāna un 10.a klases skolēna Mārtiņa Stebuļa lielisko sniegumu Skatuves runas konkursā. 
Abi puiši konkursā aprīļa beigās ieguvuši Augstāko pakāpi un ir izvirzīti konkursa finālam, kas norisināsies maijā.
Paldies skolēniem par atbildīgu, centīgu darbu un attieksmi!
Liels paldies viņu vecākiem par atbalstu!
Lepojamies!

 

Konkurss “Teci, teci, valodiņa 2020” Pusfināls Ventspilī

Viduskursas stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2020”pusfināla rezultāti:

10.a klases skolēns Mārtiņš Stebulis ieguva “Lielais stāstnieks” diplomu;

5.b klases skolēns Roberts Serpāns ieguva “Lielais stāstnieks” diplomu;

sagatavoja skolotāja Jolanta Hartmane.

Mārtiņš Stebulis
Roberts Serpāns

Konkurss “Teci, teci, valodiņa 2020”

Viduskursas stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2020” ceturtdaļfināla rezultāti.

10.a klases skolēns Mārtiņš Stebulis ieguva “Lielais stāstnieks” diplomu, izvirzīts uz pusfinālu;

5.b klases skolēns Roberts Serpāns ieguva “Lielais stāstnieks” diplomu, izvirzīts uz pusfinālu;

sagatavoja skolotāja Jolanta Hartmane.

5.a klases skolēns Rihards Matrozis ieguva “Mazais stāstnieks” diplomu;

5.a klases skolniece Katrīna Azeviča ieguva “Mazais stāstnieks” diplomu;

sagatavoja skolotāja Inta Blumberga.

Apsveicam un lepojamies!

Sasniegumi konkursos 2019./2020.m.g.

Kurzemes reģiona Skatuves runas konkurss

12. martā Kandavas kultūras namā norisinājās Kurzemes reģiona Skatuves runas konkurss, kurā piedalījās skolēni no Tukuma, Kuldīgas, Engures, Jaunpils, Talsu, Ventspils un Kandavas novada. 

Tajā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.

Aleksam Cīrulim (1.b)  un Heidijai Jēkabsonei (1.b) Augstākā pakāpe, Diānai Aņišinai (3.a) un Mārtiņam Stebulim (9.a) – 1.pakāpe , Kristīnei Berkertai (5.c) – 2.pakāpe!

Paldies skolotājām S. Peskopai, L. Balodei, I. Blumbergai un vecākiem!

Kuldīgas novada florbola sacensībās iegūta 1.vieta

10.martā mūsu skolas komanda piedalījās novada florbola sacensībās un ieguva 1. vietu

Komandā spēlēja Miks Maslobojevs, Kristians Šlakorciņš, Edgars Grundmanis, Kristers Rudziks, Markuss Graudelis, Ritvars Sinka, Elans Kairišs un Krists Bērics.

Apsveicam un lepojamies!

Foto šeit