Metodiskās darbnīcas, mācīšanās grupas

2022. gada 28. novembrī

PPS Darbs pie skolas attīstības plāna 2023. – 2025. gadam.

 

2022. gada 1. novembrī

Mācīšanās nodarbība jaunajiem pedagogiem “Kvalitatīva mācību stunda. Ko tas nozīmē pedagogam?”

 

2022. gada 26. oktobrī

 Mācīšanās nodarbība pedagogiem “Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana”.  Vadītāja D. Rimaševska.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt.

Mācīšanās grupa “Atbalsta pasākumi ikdienas mācību procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām”. Saruna ar skolas psihologu Santu Lerha.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt., 17.okt.

Apmācības skolotājiem par “Skolo.lv” platformas izmantošanu

 

2022. gada 5. septembris

Mentoru tikšanās ar jaunajiem pedagogiem

 

2022. gada 22. augusts

Audzināšanas kursi “Sadarbības nostiprināšana ar skolēnu vecākiem- konfliktu risināšana.” Vadītāja I. Dreimane

 

2022. gada 19. augusts

PPS Darbs grupās pie pašvērtējuma ziņojuma un turpmākās attīstības vajadzībām.