Metodiskās darbnīcas, mācīšanās grupas

 

2023. gada 30. janvārī

Apmācības VPKV pedagogiem par tekstpratības pilnveides stratēģijām un rīkiem. Vada I. Vitte,  M. Reiha,  D. Strupule-Buka,  D. Līniņa.

2023. gada 23. janvārī

Skolas pedagogu apmācība darbam ar  Chromebook. Nodarbību vada datortehniķis U. Meņģis.

2023. gada 16. janvārī

Karjeras konsultante Guntra Krūkliņa informēja pedagogus par VPKV absolventu gaitām. Notika diskusija par skolēnu izvēli mācības turpināt vidusskolās, profesionālās izglītības iestādēs, augstākās izglītības iestādēs. Pedagogi tika informēti par nākotnē pieprasītākajām TOP 30 profesijām. 

 

2023. gada 9. janvārī

Pedagogi viesojās Kuldīgas Digitālo inovāciju centrā. A. Gustovskis un T. Girvaitis iepazīstināja ar centra attīstības plāniem un idejām.

 

2022. gada 28. novembrī

PPS Darbs pie skolas attīstības plāna 2023. – 2025. gadam.

 

2022. gada 1. novembrī

Mācīšanās nodarbība jaunajiem pedagogiem “Kvalitatīva mācību stunda. Ko tas nozīmē pedagogam?”

 

2022. gada 26. oktobrī

 Mācīšanās nodarbība pedagogiem “Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana”.  Vadītāja D. Rimaševska.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt.

Mācīšanās grupa “Atbalsta pasākumi ikdienas mācību procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām”. Saruna ar skolas psihologu Santu Lerhu.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt., 17.okt.

Apmācības skolotājiem par “Skolo.lv” platformas izmantošanu.

 

2022. gada 5. septembris

Mentoru tikšanās ar jaunajiem pedagogiem.

 

2022. gada 22. augusts

Audzināšanas kursi “Sadarbības nostiprināšana ar skolēnu vecākiem- konfliktu risināšana.” Vadītāja I. Dreimane.

 

2022. gada 19. augusts

PPS Darbs grupās pie pašvērtējuma ziņojuma un turpmākās attīstības vajadzībām.