Izglītības programmas

Programmas nosaukums Izglītības programmas kods
Vispārējās pamatizglītības programma 21011111
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
Vispārējās vidējās izglītības programma (tālmācība) 31016014