Izglītības programmas

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas izglītības programmas 2018./2019.m.g.

Izglītība Programmas nosaukums Izglītības programmas kods
Pirmsskolas izglītība Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Pamatskolas izglītība Vispārizglītojošā pamatizglītības programma 21011111
  Pamatizglītības  otrā posma  (7.-9.klase)  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma* 23013111
Vidusskolas izglītība Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011
  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011

*2019/.2020.m.g.9.kl.