Izglītības programmas

Programmas nosaukums Izglītības programmas kods
Vispārējās pamatizglītības programma 21011111
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
Vispārējās vidējās izglītības programma (tālmācība) 31016014
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011