100 labie darbi

Valsts izglītības satura centrs  kopš 2017.gada rīko Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 2017.-2020.

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonu Valsts izglītības satura centrs organizē kā bērnu un jauniešu piederības sajūtas un identitātes veicināšanas pasākumu ciklu, tādējādi rosinot izglītības iestādes iesaistīties un līdzdarboties Latvijas Republikas simtgades sagatavošanā un svinēšanā.

Pasākumu ciklu “Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons” īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību Izglītības pārvaldēm / izglītības speciālistiem un izglītības iestādēm, Latvijas valsts simtgades biroju.

Mūsu skolas skolēni šajā pasākumu ciklā iesaistījušies jau kopš 2017.gada oktobra, kad skolā norisinājās Labo darbu nedēļa, kuras laikā katra klase veica labus darbus savas skolas, apkārtējo cilvēku, sabiedrības labā.

17.novembrī tika atklāta Labo darbu siena, kurā pēdiņu veidā atspoguļoti mūsu skolēnu labie darbi.

Arī šogad, 2018.gadā no 15.-21.oktobrim tiek rīkota akcija “Labo darbu nedēļa” – labo darbu veikšanā aicināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto.

Iesaistīsimies akcijā un darīsim labus darbus!

Kā stāsta skolotāja Pērkone-Kimbore Evita,  Labestības nedēļas ietvaros iesaistījās arī 3-4 gadīgie bērni no “Rūķu” grupiņas. Viņi gatavoja grāmatzīmes, ko dāvināt vecākiem, kā arī kopīgu koku.

 

15.oktobrī plkst.18.00 4.a klases skolēni Evita un Dāvids (abiem 10 gadi) kopā ar audzinātāju Saivu Peskopu sakopa trenažieru laukumu pie bij. veikala “Selvers” – salasīja papīrus, pudeles un citus atkritumus. Nu pašiem un citiem atkal sportot prieks! Darbs reģistrēts Labo darbu nedēļas lapā.

Oktobra sākumā Dabas nedēļas laikā tradicionālās dārzeņu un augļu vai ziedu izstādes vietā 1.-4. klašu skolēni nolēma salasīt zīles un izveidot Latvijas kontūru. 4.a klases skolēni apņēmās zīles pēc tam salikt maisos un nogādāt uz meža dzīvnieku barotavu. Mums palīdzēja Viļa un Harija tētis Jānis, kurš strādā par mežzini. Mēs varēsim redzēt, kā cienasts garšo meža iemītniekiem, jo pie barotavas ir uzstādīta novērošanas kamera. ,,Galds” uzklāts, jāgaida ēdāji!  Kopīgi salasīti 150 kg ozolzīļu.

4.a klases skolēna Roberta (10 gadi) ģimene savākusi un otrreizējai pārstrādei nodevusi 600 kg makulatūras! Nododot makulatūru, mēs saudzējam Latvijas dabu!

 

Š.g.17.oktobrī Labo darbu nedēļas ietvaros 4.c klases skolēni: Petra Agnija Lasmane, Matejs Pētersons, Krists Baltiņš (visiem 10 gadi) ziedojas rudens veltes Kuldīgas Sv. Annas draudzes zupas virtuvei, atbalstot vecos ļaudis, kas nonākuši trūkumā vai nespēj paši par sevi parūpēties.

1.b klases skolniece  Viktorija (7 g.) katru dienu slauka klasi. 

1.b klases bērni sagatavojuši veselīgas uzkodas no augļiem un dārzeņiem, ar ko cienā skolas bērnus. Augļus un dārzeņus atnesa Dāvids (7 g.) un Marija (8 g.)

1.a klases skolēni cienā skolas bērnus ar veselīgiem dārzeņiem un augļiem.

3.a klases skolēni (9-10 gadi) īpaši iesaistījās mājas darbu veikšanā, lai palīdzētu un atvieglotu vecākiem mājas pienākumu veikšanu.

Veiktie darbi:

  • Trauku mazgāšana. (Annija, Anna, Aleksis, Enija)
  • Puķu apliešana. (Krista)
  • Istabu uzkopšana. (Katrīna, Ance)
  • Mazāko māsu vai brāļu pieskatīšana. (Ernests, Rūdolfs)
  • Atkritumu iznešana. (Rihards)
  • Sakņu dārza uzlabošana. (Renārs)
  • Vakariņu gatavošana. (Ernests)
  • Mašīnas krāsošana. (Markuss R.)   

3.a klases visi 18 skolēni savāca atkritums skolas apkārtnē.

17.oktobrī 3.d kl. skolēni (9-10 gadi) bija sakopt bērnu rotaļu laukumu, parku aiz bijušā “Selver” veikala. Kad visi aizgāja uz sakopjamo vietu, kl. audz. skaļi nodomāja, vai bērniem ļaut vispār tās lietas aiztikt, taču bērni viņu mierinājuši, ka viņiem ir biezi cimdi un maisiņi, ko papildus uzvilkt rokās, viss būšot labi. Tā arī tika savākta tukšā tara, kāda vīrieša izvestā garderobe (5 bikses, džemperi, 2 T-krekli), sadzīves atkritumi, utt. Bērniem bija neizmērojams gandarījums par satīrīto vietu.

Ceturtdienās starpbrīdī pēc 4. stundas 4.b klases skolēni (10 gadi) iepriecina savus skolasbiedrus, parādot, ka starpbrīžos var interesanti atpūsties. 18. oktobrī notika pirmais iepriecinājums – trīs 4.b klases meitenes dejoja.

Ceturtdienās starpbrīdī pēc 4. stundas 4.b klases skolēni (10 gadi) iepriecina savus skolasbiedrus, parādot, ka starpbrīžos var interesanti atpūsties. 18. oktobrī notika pirmais iepriecinājums – trīs 4.b klases meitenes dejoja.

18.oktobrī 3.c klase (9-10 gadi) devās uz bērnudārzu “Cīrulītis”, lai aiznestu bērniem zīmēšanas albumus, krāsu zīmuļus, krītiņus, spēles un lasāmās grāmatas.

Citādo stundu nedēļas ietvaros – 2. un 3. novembrī 8.a klases skolēni  – Ričards, Lauris, Aleksandra, Anda B., Rolands, Intars, Amanda, Anda S., Kate, Mārtiņš, Viesturs, Svetlana palīdzēja novadīt mācību stundas skolotājiem sākumskolā. Skolotāji skolēnu atbalstu un palīdzēšanu mācību stundās novērtēja ļoti atzinīgi.

9.novembrī 7.b klases skolēni-Emīls, Elans, Ketija, Ketlīna, Mārtiņš, Aļiks, Gusts, Beāte, Markuss, Daniēls, Marta, Krišjānis, Anna, Laine, Sanija, Alise, Evelīna, Kristiāns, Kristers, Raivo (12-13 gadi) kopā ar skolotājām S.Upenieci un G.Krūkliņu ciemojās bērnudārzā “Bitīte”. Skolēni dziedāja Mārtiņdienas dziesmas, kopā ar bērnudārzniekiem  gāja rotaļās, kā arī iepriecināja ar pašu sarūpētu tēju, āboliem.

 

13.novembrī savu labo darbu brīvā laika centrā nogādāja 9.a klases skolēni un viņu audzinātāja Aira Bērzkalne. Tās ir dažādas spēles, kuras gatavotas no otrreizējām izejvielām un domātas vispirms sākumskolas skolēnu izklaidei.

 Novembrī 5.b kl. skolēni (11-12 gadi) īstenoja akciju “Pagodini savas ielas sētnieku”. Skolēni veidoja dāvanu kastītes, sarūpēja našķus labai veselībai un dāvanas pasniedza 22 sētniekiem. Šajā akcijā aktīvi piedalījās arī Valtera tētis, Unas un Tīnas mammas.

 

26. un 29.novembrī skolā tika darināti Adventes vainagi

Tos veidoja 6.-12.klašu skolnieces, lai vainags svētkos būtu katrā klasē.

6.a klase: Lība Izabella Titova (12 gadi), Samanta Freija (11 gadi)

6.b klase: Alise Vārna (12 gadi), Nensija Zeidlere (12 gadi)

6.c klase: Kristiana Strautiņa (12 gadi),Kristīne Vanesa Heidingera (12 gadi)

7.a klase: Anna Luīze Beijere (13 gadi),Krista Kristiāna Sīle (13 gadi)

7.b klase: Simona Skudika (13 gadi), Sanija Rancāne (13 gadi), Emīlija Studente (13 gadi)

7.c klase: Krista Kristiāna Sīle (13 gadi), Patrīcija Pole (14 gadi)

8.a klase: Aleksandra Beiere (14 gadi), Anda Brēdiķe (14 gadi)

8.b klase: Beāte Vaivade (15 gadi), Keita Vecrumba (14 gadi)

8.c klase: Estere Luīze Rožkalna (13 gadi), Annija Marta  Lukševica (14 gadi)

9.c klase: Elīza Krastiņa (15 gadi), Rebeka Šēniņa (15 gadi)

9.a klase: Rūta Mediņa (15 gadi), Paula Freimane (15 gadi), Daniela Ionašku (15 gadi)

9.b klase: Amanda Pērkone (15 gadi)

10.a klase: Imandra Kļaviņa (17 gadi), Žaklīna Fiļipova (16 gadi)

11.a klase: Yokota Risako (17 gadi)

11.b klase: Ella Viviāna Rozentāle (17 gadi), Baiba Madara Prāmberga (17 gadi)

12.a klase: skolotāja Inese Reboka.

2019.gada “Labo darbu nedēļas” laikā (7.-13.oktobris) 6.c klases skolēni (12 g.) kopā ar skolotāju Laini Līci  sagatavoja un nosūtīja divas dāvaniņas projekta “Piepildi sapni” ietvaros. Šāds projekts darbojas jau 3. gadu pēc kārtas un iepriecina vairāk kā 110 sociālās aprūpes centros dzīvojošos no visiem Latvijas reģioniem.

2019.gada 7.novembrī, piedaloties akcijā “Labie darbi”, 4.a klases skolēni un skolotāja Ineta Kronberga apmeklēja Kuldīgas dzīvnieku patversmi. Skolēni bija sarūpējuši dāvaniņas, lai iepriecinātu patversmes kaķēnus. Projām no patversmes, skolēni devās ar labām domām un cerību, ka kaķēniem tuvākajā laikā atradīsies saimnieki.

 

 

 

2019.gada 8.novembrī 4.b klases skolēni klases audzinātājas Ilonas Incenbergas vadībā mūsu skolas vecāko klašu skolēniem izgatavoja Latvijas krāsas patriotiskās lentītes, lai sākumskolas skolēniem būtu ko izdalīt tiem, kuriem to nebūtu, sākoties “Tēvzemes nedēļai” skolā.