Mācību priekšmetu olimpiādes

2022./2023.m.g.

Kuldīgas novada otrā posma 10.-12.klašu ekonomikas olimpiādes rezultāti.

2.vieta Keridai Šefanovskai 11.a klase.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inga Liepiņa.

02.02.2023.

 

Kuldīgas novada otrā posma 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādes rezultāti.

10.klašu grupā:

1. vieta Aleksim Rateniekam;

2.vieta Tomam Kaminskim;

3.vieta Evelīnai Lukaševicai.

11.klašu grupā: 

3.vieta Lainei Porgailei.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Linda Reimane.

30.01.2023.

 

Kuldīgas novada otrā posma vēstures olimpiādes rezultāti 10.-12.kl.

1.vieta Aleksim Rateniekam,10.klase, uzaicināts uz valsts posmu.

2.vieta Katrīnai Kiričenko 12. klase.

3.vieta Mārtiņam Stebulim 12. klase.

Atzinība Danai Lībai Blūmai 11.klase.

Atzinība Džuljetai Katrīnai Skujānei 11.klase.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Gunta Upesdegle.

23.01.2023.

 

Kuldīgas novada otrā posma vēstures olimpiādes rezultāti 9.klasei.

2.vieta Laurai Adrijai Olševskai 9.c klase,

Atzinība Valteram Jūrmalim 9.b klase,

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Mārcis Kārlis Balodis

10.01.2022.

 

Kuldīgas novada otrā posma angļu valodas olimpiādes rezultāti.

10.klašu grupā:

2.vieta Kristeram Rudzikam;

3.vieta Ellai Viļumatei.

11.klašu grupā:

1.vieta Alisei Riekstiņai;

Atzinība Annai Normantai;

Atzinība Emīlijai Studentei;

Atzinība Lainei Porgailei.

12.klašu grupā:

2.vieta Aleksandrai Beierei ;

3.vieta Ievai Ozolai;

3.vieta  Madaram Irgensonam;

Atzinība Katrīnai Kiričenko.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Vineta Pērkone.

7.12.2022.

 

Kuldīgas novada otrā posma bioloģijas olimpiādes rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

9.klašu grupa:

Atzinība- Elīnai Leldei Tūbelei;

10.klašu grupa:

2.vieta Ancei Kuršinskai;

3.vieta Evelīnai Lukaševicai;

11. klašu grupa:

Atzinība – Sanijai Robežniecei;

 Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Rita Bidzāne

9.12.2022.

2021./2022.m.g.

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiādes 7.klasēm “Ģeogrāfijas pamatjautājumi” rezultāti:

Atzinība- Dāvidam Jānim Skuškam 7.a klase, sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa.

Apsveicam un lepojamies!

 

Valsts posma ģeogrāfijas olimpiādes 10.-12.klasei rezultāti:

Paldies par piedalīšanos Krišjānim Mikālam 10.a klase, sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa.

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu grupas olimpiādes rezultāti.

Paldies visiem, kuri piedalījās.

11.klašu grupa:

1.vieta- Mārtiņam Stebulim 11.a klase, 

2.vieta- Katrīnai Kiričenko 11.a klase, sagatavoja skolotāja Jolanta Hartmane.

12.klašu grupa:

3. vieta-  Rūtai Mediņai 12.a klase, sagatavoja skolotāja Zanda Miķelsone.

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes 5.-8.klašu skolēniem rezultāti.

Paldies visiem, kuri piedalījās.

5.klašu grupa:

1.vieta Mērijai Annai Mazūrei 5.a klase, sagatavoja skolotāja Māra Megne.

3.vieta Undīnei Balodei 5.b klase,  sagatavoja skolotāja Laine Līce.

6.klašu grupa:

Atzinība- Enijai Starai 6.a klase,

Atzinība- Robertam Serpānam 6.b klase, sagatavoja skolotāja Una Birzniece.

7.klašu grupa:

3.vieta- Petrai Agnijai Lasmanei 7.c klasei, sagatavoja skolotāja Una Birzniece.

8.klašu grupa:

Atzinība- Valteram Jūrmalim 8.b klase, sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9.klašu skolēniem rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

2.vieta Laurai Adrijai Olševskai 8.c klase,  sagatavoja skolotāja Daiga Strupule-Buka

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Valsts posma rezultāti matemātikas olimpiādē 9.-12.klsei

Paldies par piedalīšanos Daniēlam Mileiko 12.b klase, sagatavoja skolotāja Inese Reboka.

 

Valsts posma rezultāti vēstures olimpiādē 9.-12.klsei

Paldies par piedalīšanos Katrīnai Kiričenko 11.a klase, sagatavoja skolotāja M.Pujāte

 

Valsts posma rezultāti krievu valodas olimpiādē 9.-12.klasei

Paldies par piedalīšanos Diānai Hemmingai 9.a klase un Keridai Šefanovskai 10.a klase.

III pakāpe piešķirta – Karinai Kiričko 10.a klase, sagatavoja skolotāja Svetlana Djageļa

Atzinība piešķirta-  Aleksejam Zabarinam 12.b klase, sagatavoja skolotāja Zanda Miķelsone

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada otrā posma 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādes rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

2.vieta – Lainei Porgailei 10.a klase,

1.vieta – Mārcim Grīnfeldam 11.a klase,

1.vieta – Mārtiņam Stebulim 11.a klase, sagatavoja skolotāja Linda Reimane.

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada otrā posma ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 9.-12.kl.

Paldies visiem, kuri piedalījās.

1.vieta Krišjānim Mikālam 10.a klase, uzaicināts uz valsts posmu.

3.vieta Katrīnai Kiričenko 11.a klase, sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada 2.posma fizikas olimpiādes 9.-12.klašu skolēniem rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

3.vieta Krišjānim Mikālam 10.a klase, sagatavoja skolotāja Benita Baumane

2.vieta Daniēlam Mileiko 12.b klase,  sagatavoja skolotājs Valdis Augsne

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes rezultāti 9.-12.kl.

Paldies visiem, kuri piedalījās.

10.klašu grupa:

2.vieta Ketijai Celmai 10.a klase,

11.klašu grupa:

1.vieta Mārtiņam Stebulim 11.a klase,

12.klašu grupā:

1.vieta Daniēlam Mileiko 12.b klase, uzaicināts uz valsts posmu.

3.vieta Pēterim Genriham 12.b klase, sagatavoja skolotāja Inese Reboka.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada otrā posma rezultāti krievu valodas olimpiādē

Paldies visiem, kuri piedalījās.

8.-9.kl.grupā:

1.vieta Diānai Hemmingai 9.a klase, uzaicināta uz valsts posmu, 

2.vieta Ilgai Guļasko 9.a klase,

3.vieta Zanei Lubgānei 8.a klase, sagatavoja skolotāja Inguna Freiberga.

10.-12.kl.grupa:

1. vieta- Aleksejam Zabarinam 12.b klase, uzaicināts uz valsts posmu, sagatavoja skolotāja Zanda Miķelsone,

3.vieta- Keridai Šefanovskai 10.a klase,  uzaicināta uz valsts posmu, 

Atzinība- Karinai Kiričko 10.a klase, uzaicināta uz valsts posmu, sagatavoja skolotāja Svetlana Djageļa.

Apsveicam un lepojamies!

 

Kuldīgas novada otrā posma vēstures olimpiādes rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

9.klašu grupā:

2.vieta Beātei Šneiderei 9.b klase,

3.vieta Adrianai Brūverei 9.b klase,

10.-12.klašu grupā:

1.vieta Katrīnai Kiričenko 11.a klase, uzaicināta uz valsts posmu.

Atzinība Mārtiņam Stebulim 11.a klase.

Sagatavoja skolotāja Marta Pujāte.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl.klašu skolēniem rezultāti

Paldies visiem, kuri piedalījās.

2.vieta Jasmīnai Jaunzemei 9.c klase,

2.vieta Karinai Kiričko 10.a klase,

Atzinība Emīlijai Studentei 10.a klase,

Atzinība Lainei Porgailei 10.a klase,

1.vieta Aleksandrai Beierei 11.a klase,

2.vieta Marijai Ausmanei 11.a klase,

Atzinība Mārcim Grīnfeldam  11.a klase.

Sagatavoja skolotāja Rita Bidzāne.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādes rezultāti 10.-12.kl.

10.klašu grupa:

2.vieta Lainei Porgailei 10.a klase

Atzinība Emīlijai Studentei 10.a klase,

11.klašu grupa:

1.vieta Aleksandrai Beierei  11.a klase,

2.vieta Katrīnai Kiričenko 11.a klase,

Atzinība Madaram Irgensonam 11.a klase,

12.klašu grupā:

1.vieta Paulam Bindaram 12.b klase,

3.vieta Pēterim Genriham 12.b klase. 

Sagatavoja skolotāja Vineta Pērkone.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

2020./2021.m.g.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes rezultāti 5.-8.klašu grupā

1.vieta Kristeram Rudzikam 8.a klase,

sagatavoja skolotāja G.Jankovska.

2.vieta Iļjam Ionašku 6.a klase,

sagatavoja skolotāja I.Reboka.

3.vieta Petrai Agnijai Lasmanei, 6.c klase,

atzinība Matejam Pētersonam, 6.c klase,

sagatavoja skolotāja U.Birzniece.

Apsveicam un lepojamies!

Vācu valodas olimpiādes valsts posma 10.-12.kl. rezultāti

10.a klases skolēns Maximilians Roberts Hartingers ieguvis II pakāpi valstī.

Sagatavoja skolotāja Inese Reisa.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādes rezultāti

1.vieta- Kristīnei Grīnbergai 12.a klase,

1.vieta- Enijai Grētai Fiļippovai 12.a klase,

2.vieta- Mārtiņam Stebulim 10.a klase,

sagatavoja skolotāja Linda Reimane.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 9.-12.kl.

3.vieta Geogram Stašaitim 11.b klase,

sagatavoja skolotājs Dzintars Strauts.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 9.-12.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

2.vieta Mārtiņam Stebulim 10.a klase,

sagatavoja skolotāja Inese Reboka.

3.vieta Renātei Treimanei 9.a klase, 

3.vieta Samantai Leismanei 11.a klase,

3.vieta  Paulai Mellenbergai 12.a klase

sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska.

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiādes rezultāti

3.vieta Enijai Grētai Fiļippovai 12.a klase,

sagatavoja skolotāja Daiga Strupule-Buka.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada fizikas 9.-12.klašu olimpiādes rezultāti

2.vieta Katrīnai Kiričenko 10.a klase,

sagatavoja skolotājs Valdis Augsne.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 8.- 9.klašu grupā

9.klase

1.vieta Aleksandram Gailītim 9.b klase,

2.vieta Emīlijai Studentei 9.b klase,

sagatavoja skolotāja Daiga Strupule-Buka.

Atzinība Renātei Treimanei 9.a klase,

Atzinība Karīnai Kiričko 9.a klase,

sagatavoja skolotāja Marika Reiha.

8.klase

Atzinība Beātei Šneiderei 8.b klase,

Atzinība Ievai Bittei 8.a klase,

sagatavoja skolotāja Marika Reiha.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada Vācu valodas olimpiādes rezultāti 10.-12.kl.

1.vieta un uzaicināts uz 3.posma 1.kārtu Maximilianam Robertam Hartingeram,

sagatavoja skolotāja Inese Reisa.

Apsveicam un lepojamies!

 

9.-10.klašu Vispārējās ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti

9.b klases skolēns Krišjānis Mikāls pēc paša iniciatīvas piedalījās Jauno Ģeogrāfu skolas organizētajā 9.-10.klašu Vispārējās ģeogrāfijas olimpiādē un ieguva 1.vietu.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada vēstures olimpiādes 9.-12.klašu skolēniem rezultāti

1.vieta Emīlijai Studentei 9.b klase,

2.vieta Džuljetai Katrīnai Skujānei 9.a klase,

3.vieta Aleksandram Gailītim 9.b klase,

sagatavoja skolotāja Marta Pujāte

1.vieta Georgam Stašaitim 11.b klase,

sagatavoja skolotāja Gunta Upesdegle

2.vieta  Katrīnai Kiričenko 10.a klase,

3.vieta Mārtiņam Stebulim 10.a klase,

sagatavoja skolotāja Marta Pujāte

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl.klašu skolēniem rezultāti

3.vieta Marijai Ausmanei 10.a klase,

3.vieta Enijai Grētai Fiļippovai 12.a klase,

Atzinība Aleksandram Gailītim 9.b klase;

sagatavoja skolotāja Rita Bidzāne

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādes 10.-12.kl.klašu skolēniem rezultāti

1.vieta Aleksandrai Beierei  10.klase

3.vieta Ievai Ozolai 10.klase

3.vieta Marisam Matrozim 12.a klase;

sagatavoja skolotāja Vineta Pērkone.

Apsveicam un lepojamies!

 

Konkurss, veltīts  F.Bārdas 140.jubilejai un Vislatvijas Skaļās lasīšanas sacensības

25.septembrī Kristīne Grīnberga (12.a) – UNESCO Atzinības balva F.Bārdas 140.jubilejai veltīto literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Sagatavoja sk. D.Strupule-Buka.

26.septembrī Džastins Cinis (6.b) – Atzinība Vislatvijas Skaļās lasīšanas sacensības finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sagatavoja sk. D.Strupule -Buka.

Apsveicam un lepojamies!

2019./2020.m.g.

Apkopoti dati par 2019./2020. m.g. ŠEIT

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti 1.-12.kl. skolēniem

9.martā notika Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl. skolēniem. 3. – 4.kl.grupā 2.vieta Katei Megnei no 4.b klases sagatavoja skolotāja Ilona Incenberga.

7. – 8.kl.grupā 1. vieta Viktorijai Prauliņai no 7.c klases, sagatavoja skolotāja Agnese Melne.

9. – 12.kl.grupā 1.vieta Amandai Pērkonei no 10.b klases un  2.vieta Paulai Mellenbergai no 11.a klases, sagatavoja skolotāja Agnese Melne.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju II 8.,9.kl. olimpiādes rezultāti

4.martā notika Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 8.,9.kl. skolēniem. 3.vietu ieguva Mārtiņš Gailums no 9.c klases, sagatavoja skolotājs Māris Saulgriezis.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada florbola sacensībās iegūta 1.vieta

3.martā mūsu skolas komanda piedalījās novada florbola sacensībās un ieguva 1. vietu. Komandā spēlēja Salvis Sīkmanis, Tomass Alksniņš, Artūrs Miķelsons, Anrijs Svilpis, Miks Masobojevs, Aļiks Kažimirs, Viesturs Bikavs, Kārlis Krūmiņš un Elans Oļegs Antoņenkovs.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 10.-12. klašu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti

13.februārī notika Kuldīgas novada 10.-12. klašu skolēnu ģeogrāfijas olimpiāde.

2.vieta- Ivo Dzērvem, 12.b klase, sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 8.klašu krievu valodas olimpiādes rezultāti

19.februārī notika 8.klašu skolēnu krievu valodas olimpiāde.

Olimpiādes rezultāti:

2.vieta – Aleksandram Gailītim, 8.b klase, sagatavoja skolotāja Natalia Rozentale.

3.vieta – Viktorijai Anosovai, 8.c klase

Atzinība – Annamarijai Jirgensonei, 7.c klase, sagatavoja skolotāja Svetlana Djageļa.

Atzinība – Karinai Kiričko, 8.a klase, sagatavoja skolotāja Agnese Kārkliņa

Kuldīgas novada “Jauno vieglatlētu daudzcīņas 4-cīņa”

18.februārī notika Kuldīgas novada “Jauno vieglatlētu daudzcīņas 4-cīņa”.

Mūsu skolas rezultāti: Emīlija Mia Šlakorcina 2.-3.klašu grupā izcīnīja 1.vietu. Matīss Miezītis ieguva 4 vietu. 6.vieta Kurtam Žvīguram.

4.-5.klašu grupā 1.vieta Nikolai Demčenko. 6.vieta Ksenijai Kairišai un Gustavam Mellenbergam. Paldies sporta skolotājiem Jolantai Jankovskai, Līgai Zeidakai un Kristapam Bērziņam! Apsveicam un lepojamies!

Attēli šeit

Kuldīgas novada 7.klašu latviešu valodas olimpiādes rezultāti

17.februārī notika 7.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde.

3.vieta Montai Uzarei, 7.a klase, sagatavoja skolotāja Marika Reiha.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 5.-8.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

14.februārī notika  Kuldīgas novada 5.-8.klašu matemātikas olimpiāde.

5.klašu grupā:

1.vieta Petrai Agnijai Lasmanei,  5. c klase 

Atzinība – Dāvim Lūciņam, 5.c klase, sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

Atzinība – Martai Dārziņai 5. b klase

Atzinība – Endžijai Annijai Meņģei, 5.b klase, sagatavoja skolotāja Laine Līce.

6.klašu grupā:

1.vieta Valteram Jūrmalim, 6.b klase, sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

7.klašu grupā:

2.vieta Kristeram Rudzikam, 7.a klase, sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska.

8.klašu grupā:

2.vieta Kristiānai Leismanei,  8.c klase, sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādes rezultāti

4.februārī notika Kuldīgas novada ķīmijas 9.-12.klašu olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

9.klašu grupā:

2.vieta 9.a klases skolēnam Mārtiņam Stebulim

11.klašu grupā:

1.vieta 11.a klases skolniecei Enijai Grētai Fiļippovai

2.vieta 11.a klases skolniecei Kristīnei Grīnbergai

Sagatavoja skolotāja Ināra Iesalniece.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes 3.klašu skolēniem rezultāti

5.februārī notika Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 3.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.

1.vieta- Mērijai Annai Mazūrei, 3.a klase, sagatavoja skolotāja Lāsma Balode.

2.vieta- Elīzai Elizabetei Skuškai, 3.b klase, 

Atzinība- Undīnei Balodei, 3.b klase, sagatavoja skolotāja Dace Līniņa.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada ekonomikas 10.-12.klašu olimpiādes rezultāti

29.janvārī notika Kuldīgas novada ekonomikas olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.

Atzinība- Paulai Astičai, 12.b klase, sagatavoja skolotāja D.Grīna.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras 11. -12.klašu olimpiādes rezultāti

27.janvārī notika Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni. 

11.klašu grupā:

2.vieta- Kristīnei Grīnbergai, 11.a klase, sagatavoja skolotāja Daiga Strupule-Buka.

12.klašu grupā:

1. vieta Paulai Astičai, 12.b klase,

2.vieta Vendijai Maslobojevai, 12.b klase, sagatavoja skolotāja Zanda Miķelsone.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada 9.-12.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

31.janvārī notika Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde  9.- 12.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni. 

9.klašu grupā:

2.vieta- Kārlim Krūmiņam, 9.b klase

3.vieta- Mārtiņam Stebulim, 9.a klase

Atzinība- Viesturam Bikavam, 9.a klase, sagatavoja skolotāja Laine Līce.

10.klašu grupā:

3.vieta- Rūtai Mediņai, 10.a klase

11.klašu grupā: 

1.vieta- Aleksam Taņicinam, 11.a klase, sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska.

12.klašu grupā:

2.vieta- Kristoferam Rolandam Kangīzeram, 12.a klase

3.vieta- Alisei Cīrulei, 12.b klase

Atzinība- Paulai Astičai, 12.b klase, sagatavoja skolotāja Inese Reboka.

Apsveicam un lepojamies!

28.janvārī notika volejbola sacensības Latvijas skolu “Piena Spēka” kausa izcīņa, pirmais posms.
Meiteņu 6-9.klašu grupā mūsu skolas komanda: Diāna Sedliņa, Rēzija Bikava, Samanta Lūka, Sofija Ješkevica, Krista Sīle, Monta Uzare, Nikola Marija Meikšāne, Ketija Palmane, Ieva Bitte un Nikola Nagle izcīnīja 2.vietu
 
Zēnu 6-9.klašu grupā mūsu skolas komanda: Viesturs Bikavs, Adrians Jurševskis, Kārlis Liepiņš, Artūrs Miķelsons, Markuss Graudelis, Elans Oļegs Antoņenkovs, Aļiks Kažimirs, Krišijānis Mikāls, Anrijs Svilpis, Tomass Alksniņš un Lauris Udalovs arī izcīnīja 2.vietu.
Apsveicam mūsējos! Paldies sporta skolotājiem Jolantai Jankovskai, Līgai Zeidakai un Kristapam Bērziņam!
Foto šeit

Kuldīgas novada 2.klašu kombinētās olimpiādes rezultāti

23.janvārī notika 2.klašu kombinētā olimpiāde, kurā 2.b klases skolēns Kristers Balandins ieguva atzinību.

Skolēnu sagatavoja skolotājas Santa Reimane un Santa Vickope.

Apsveicam un lepojamies!

 

Bebr[a]s konkursā Ralfs Andersons

Ralfs Andersons kopā ar skolotāju Inesi Freimani

Sestdien, 19. janvārī, RTU Inženierzinātņu vidusskolā notika starptautiskā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s 2.kārta, kurā tiesības piedalīties ieguva 6.c klases skolēns Ralfs Andersons (informātikas skolotāja Inese Freimane)

Jau trešo gadu ar labiem panākumiem konkursā “Bebr(a)”piedalās arī mūsu skolas 5.-12.-to klašu skolēni. Tajā, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus. Lai piedalītos konkursā, nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas informātikā vai programmēšanā. Uzdevumi iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus terminus.

Ik novembri vairāk kā 1,5 miljoni skolēnu no dažādām pasaules valstīm piedalās Bebr[a]s konkursā, piemēram, 2016.gadā piedalījās 1668280 skolēnu no 50 valstīm, 2017.gadā 2103759 skolēni no 58 valstīm, bet 2018. gadā 2365697 skolēni no 63 valstīm.

Latvijā šo konkursu organizē Ziemeļvalstu lielākais IT uzņēmums Visma. Šogad Latvijā novembrī konkursa 1. kārtā piedalījās 17574 skolēni no 5.-12. klasei. Konkurss tiek organizēts 5.-6.klašu, 7.-8.klašu, 9.-10.klašu un 11.-12.klašu grupā. Tikai paši labākie iegūst tiesības piedalīties konkursa 2.kārtā. Tāpēc īpašs prieks par visiem mūsu četriem skolēniem, kuri tika uzaicināti uz konkursa 2.kārtu. Paldies par neatlaidību 9. b klases skolēniem Aijai un Tomam, kuri nepadevās, sacenšoties vienā grupā ar 10. klašu skolēniem.

Bebr[a]s pamatprincipi:

  • konkurss bez programmēšanas (lai piedalītos konkursā nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas informātikā un programmēšanā);
  • aizraujoši uzdevumi (iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus terminus);
  • galvenais ir piedalīties (informātika ir svešvaloda, kuru vērts iepazīt katram).

Kuldīgas novada 9.-12.klašu fizikas olimpiādes rezultāti

17.janvārī notika olimpiāde fizikā.  Mūsu skolas 11.a klases skolēns Miks Toms Skujāns ieguva 3.vietu.

Skolēnu sagatavoja skolotājs Valdis Augsne.

Apsveicam un lepojamies!

14.janvārī Kuldīgas novada sacensībās “Tautas bumba” izcīnīta 3.vieta

Meiteņu grupā 3.vietas ieguvējas: 4.klašu skolnieces – Katrīna Azeviča, Anna Rieta, Anna Reimane, Ksenija Kairiša, Kintija Ivanova, Annija Melne, Dana Daškeviča, Kate Megne, kā arī 5.klašu skolnieces – Nikola Demčenko, Keitija Jurševska, Agneta Cimermane.

Zēnu grupā 3.vietas ieguvēji: 4.klašu skolēni – Markuss Gūtmanis, Lauris Eglītis, Aleksis Linkovskis, kā arī 5.klašu skolēni – Krists Zaharovs, Linards Zēbergs, Ritvars Sinka, Danils Graudelis, Gustavs Mellenbergs, Toms Millers.

Apsveicam mūsējos!

Paldies sporta skolotājiem Jolantai Jankovskai, Līgai Zeidakai un Kristapam Bērziņam!

 

Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādes rezultāti

2020.gada 13.janvārī notika Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde.

8.klašu grupā:

1.vieta Renātei Treimanei 8.a klase

2.vieta Emīlijai Studentei 8.b klase, sagatavoja skolotāja M.Reiha

9.klašu grupā:

1.vieta Marijai Ausmanei 9.b klase

2.vieta Artūram Miķelsonam 9.b klase, sagatavoja skolotāja D.Strupule-Buka

Atzinība Mārtiņam Stebulim 9.a klase, sagatavoja skolotāja I.Blumberga.

Atzinība Esterei Luīzei Rožkalnai 9.c klase, sagatavoja skolotāja J.Hartmane.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada vēstures olimpiādes rezultāti 13.decembrī

9.klašu grupā:

Atzinība Mārtiņam Stebulim 9.a klase,

Atzinība Kārlim Krūmiņam 9.b klase, sagatavoja skolotāja Marta Pujāte.

10.-12.klašu grupā: 

3.vieta – Kristīnei Grīnbergai  11.a klase,

Atzinība Paulai Astičai 12.b klase,

Atzinība Ivo Dzērvem 12.b klase, sagatavoja skolotāja Gunta Upesdegle.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada publiskās runas konkursa rezultāti 10.decembrī

7.-8.klašu  un 9.-12.klašu grupā angļu valodā:

1.vieta Leonam Kļaviņam 8.a klase,

Atzinība Lainei Porgailei 8.b klase,

Atzinība Emīlijai Studentei 8.b klase, 

3.vieta Aleksandrai Beierei 9.a klase, sagatavoja skolotāja Aira Bērzkalne.

7.-8.klašu grupā latviešu valodā:

2.vieta Beātei Šneiderei 7.b klase, sagatavoja skolotāja Marika Reiha.

Apsveicam un lepojamies!

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādes rezultāti

6.decembrī notika bioloģijas olimpiāde.

3.vieta – Kārlim Krūmiņam 9.b klase;

Atzinība -Kristeram Lūciņam  9.c klase, sagatavoja skolotāja Rita Bidzāne.

2.vieta – Enijai Grētai Fiļippovai 11.a klase;

2.vieta – Kristīnei Grīnbergai 11.a klase;

3.vieta – Paulai Antei 12.b klase, sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa.

Apsveicam un lepojamies!

Bebr[a]s konkursa rezultāti

Apsveicam 6.c klases skolēnu Ralfu Andersonu (96 punkti) ar iekļūšanu konkursa 2. kārtā, kas norisināsies 25. janvārī RTU Inženierzinātņu vidusskolā! Sagatavoja skolotāja Inese Freimane.

Lepojamies!

Kuldīgas novada krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes rezultāti

26.novembrī notika krievu valodas olimpiāde.

2.vieta- Enijai Grētai Fiļippovai 11.a klase.

2.vieta- Alisei Cīrulei 12.b klase.

Skolēnus sagatavoja skolotāja N.Rozentāle.

Apsveicam un lepojamies!

Sacensības basketbolā vidusskolu grupā.

12.novembrī notika skolēnu sacensības basketbolā vidusskolu grupā. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola izcīnīja 2.vietu, komandā spēlēja: Markuss Sīlis, Sandijs Stars, Georgs Stašaitis, Viesturs Liepiņš, Rihards Ķeķis, Juris Jurjans Dimants, Toms Grinkevičs un Daniels Treimanis.

Paldies skolotājam Kristapam Bērziņam!

Kuldīgas novada Angļu valodas olimpiādes (29.oktobrī) rezultāti 10.-12.kl.

3.vieta  Paula Astiča, 12.b klase, sagatavoja skolotāja Vineta Pērkone.

Skrienam stafetes!

5.novembrī norisinājās Kuldīgas novada skolēnu sacensības “Veiklības stafetes”.

2.-3. klašu grupā mūsu skolēni izcīnīja 2.vietu. Malači skolēni: Beāte Līdaka 3.a, Valentīna Aišpure 3.b, Emīlija Mia Šlakorcina 3.a, Elīza Elizabete Skuška 3.b, Annija Gakina 3.a, Olafs Mors Zemītis 3.a, Andžejs Raiens Balamovskis 3.a, Martins Lode 3.b un Kurts Žvīgurs 3.b klase.

4.-5. klašu grupā skolas komanda ieguva 3.vietu. Malači skolēni: Anna Reimane 4.b, Nikola Demčenko 5.c, Ksenija Kairiša 4.c, Rebeka Pole 5.b, Keitija Jurševska 5.b, Lauris Eglītis 4.b,Ritvars Sinka 5.b, Gustavs Mellenbergs 5.a, Toms Millers 5.a un Linards Zēbergs 5.b klase.

Paldies skolotājiem Jolantai Jankovskai, Līgai Zeidakai un Kristapam Bērziņam!

Olimpiskās dienas stafetes

 Olimpiskās dienas stafetēs veiksmīgi startēja V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.

2-3.klašu grupā stafetes skrējienā tika izcīnīta 2.vieta, veiklības stafetēs 1.vieta. Komandā startēja: Matīss Miezītis, Kurts Žvīgurs, Olafs Mors-Zemītis, Andžejs Raiens Balamovskis, Valentīna Aišpure, Emīlija Šlakorciņa, Elīza Elizabete Skuška, Annija Gakina.

4-5.klašu grupā tika izcīnīta 3.vieta stafetes skrējienā, veiklības stafetēs 2.vieta.
Komandā startēja: Nikola Demčenko
Ksenija Kairiša, Diāna Dzintara, Anna Reimane, Gustavs Mellenbergs, Lauris Eglītis, Krists Vilnītis, Raiens Polis.

6-7.klašu grupā stafetes skrējienā tika izcīnīta 2.vieta, veiklības stafetēs 1.vieta.
Komandā startēja: Marta Reivite, Diāna Sedliņa, Rēzija Bikava, Annija Roze, Markuss Graudelis, Rihards Rozentāls, Edgars Grundmanis, Miks Maslobojevs.

8-9.klašu grupā stafetes skrējienā tika izcīnīta 2.vieta, veiklības stafetēs 3.vieta.
Komandā startēja: Viviāna Sprugevica, Marija Ausmane, Krista Kristiāna Sīle, Krista Kristiāna Tiļļa, Tomass Alksniņš, Dāvis Dzintars, Viesturs Bikavs, Artūrs Miķelsons.
Skolu kopvērtējumā izcīnīta 2.vieta par vienu punktu piekāpjoties Kuldīgas Centra vidusskolai.

Mūsējie – labākie futbolisti!

17.septembrī notika futbola sacensības starp Kuldīgas novada skolām.

6-7.klašu grupā 3.vietu izcīnīja V.Plūdoņa vidusskolas komanda, kurā spēlēja Rihards Rozentāls, Markuss Graudelis, Edgars Grundmanis, Kristiāns Šlakorciņš, Hārdijs Māliņš, Sandijs Pupelis, Nils Namejs Krēts un Deivids Sīlis.
9.klašu grupā mūsu skolas komanda izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja Tomass Alksniņš, Kristaps Pinkovskis, Kārlis Krūmiņš, Artūrs Miķelsons, Salvis Sīkmanis, Viesturs Bikavs, Martins Raihs, Aļiks Kažimirs un Oļegs Elans Antoņenkovs.
Mūsējie ir labākie! Paldies skolotājam Kristapam Bērziņam!
Foto šeit

Riteņbraukšanas sacensības

2019.gada 10.septembrī mūsu skolas 4.-8.klašu skolēni ar labiem panākumiem piedalījās novada riteņbraukšanas sacensībās Krauļu priedēs.

2009.g-2008.g grupā meitenēm 1. vieta Ksenija Kairiša, 2.vieta Alise Robežniece, 3. vieta Santa Jakubovska.

2006.g -2007.g grupā meitenēm 1. vieta Monta Uzare, 2.vieta Ketija Pulmane, 3.vieta Ieva Bitte.

2005.g-2004.g grupā meitenēm 1. vieta Ksenija Matroze, 2.vieta Renāte Treimane.

2006.g. -2007.g grupā zēniem 1. vieta Kristaps Pelēkais, 2.vieta Kaspars Šalme. Apsveicam uzvarētājus!

 

2018./2019.m.g.

Apkopoti dati par 2018./2019. m.g. ŠEIT

Kuldīgas novada skolēnu Jauno vieglatlētu sacensības

1.vieta-augstlēkšanā, tāllēkšanā un 200m skrējienā- Ksenija Kairiša (3.c kl.), sagatavoja skolotāja J.Jankovska.

 

Kuldīgas novada konkurss galvas rēķinos „ĀTRĀK, TĀLĀK, PRECĪZĀK!” 6.klasēm

2.vieta Ieva Bitte (6.a kl.), sagatavoja skolotāja G.Jankovska.

Kuldīgas novada dabaszinību olimpiāde 5.klasēm

2.vieta- Laura Adrija Olševska (5.c kl.)

Atzinība- Valters Jūrmalis, (5.b kl.), sagatavoja skolotāja R.Bidzāne.

 

Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

2.vieta Krišjānis Mikāls (7.b kl.),

Atzinība Džuljeta Katrīna Skujāne (7.a kl.), sagatavoja skolotāja M.Lagzdiņa.

 

Kuldīgas novada krosa olimpiāde

1.vieta- Ksenija Kairiša (3.c kl.), sagatavoja skolotāja J.Jankovska,

3.vieta- Kristīne Grīnberga (10.a kl.), sagatavoja skolotājs K.Bērziņš.

 

Pamatskolas skolēnu futbola komanda izcīnīja 1.vietu Kurzemes reģiona sacensībās Ventspilī.

Apsveicam un lepojamies!

 

Latvijas skolu 72.spartakiāde florbolā 8. – 9. klasēm

3.vieta Komandas sastāvā – Artūrs Miķelsons, Salvis Sīkmanis,Tomass Alksniņš, Maksims  Kažimirs,Kristaps Panovs, Jorens Upenieks, Markuss Kairišs, Dāniels Zemke, Miks Miķelis Buks, Elmārs Navickis, Rainers Kalns, Roberts Āboliņš.

 

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm

1.vieta – Dāvids Jānis Skuška (4.a kl.)

Sagatavoja skolotāja Saiva Peskopa

 

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde

Atzinība-Una Raikstiņa (9.a kl.)

Atzinība Amanda Pērkone (9.b kl.) Sagatavoja skolotāja Signe Lūse

 

Kuldīgas novada dabaszinātņu jomas priekšmetu olimpiādes 8.klasēm

Atzinība- Marija Ausmane (8.b kl.)

Sagatavoja dabaszinību jomas skolotāji.

Kurzemes reģiona  florbola sacensības 8. – 9. klasēm

1.vieta – 8. – 9. klases skolēnu komanda (sastāvā bija – Salvis Sīkmanis, Artūrs Miķelsons,Tomass Alksniņš,Miks Miķelis Buks, Daniels Zemke, Maksims Kažimirs, Jorens Upenieks, Markuss Kairišs, Rainers  Kalns, Kristaps Panovs, Roberts Āboliņš.

Sagatavoja skolotājs Kristaps Bērziņš

 

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 9.klasēm

2.vieta – Pauls Bindars (9.a kl.)

Atzinība – Rūta Mediņa (9.a kl.)

Sagatavoja skolotāja Aira Bērzkalne

 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

2.vieta – Renāte Treimane (7.a kl.)

3.vieta – Džuljeta Katrīna Skujāne (7.a kl.)

Atzinība – Krišjānis Mikāls (7.b kl.)

Sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa

 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm

3.vieta – Ivo Dzērve  (11.b kl.) 

Atzinība – Paula Astiča (11.b kl.). Sagatavoja skolotāja M.Lagzdiņa.

 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiādes 1.-12.klasēm

1.-2.klašu grupa:           3.vieta – Mērija Anna Mazūre (2.a klase). Sagatavoja skolotāja L.Balode

3.-4.klašu grupa:           3.vieta – Anna Rieta (3.a kl.). Sagatavoja I. Kronberga.

 

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.,12.klasēm

1.vieta – Paula Astiča (11.b kl.). Sagatavoja skolotāja Zanda Miķelsone.

 

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.- 7. klasēm

Atzinība- Artūram Roslevičam (6.a kl.). Sagatavoja skolotājs Māris Saulgriezis.

 

Kuldīgas novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiāde

5.klašu grupa:   Atzinība- Valters Jūrmalis (5.b kl.)

                                 Atzinība-Elīna Lelde Tūbele (5.b kl.) Sagatavoja skolotāja Sandra Poriņa.

6.klašu grupa: 1.vieta-Ketija Pulmane (6.a kl.) Sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska.

                               3.vieta- Markuss Kristofers Dundurs (6.c kl.) Sagatavoja skolotāja Laine Līce.

                               Atzinība- Ieva Bitte (6.a kl.) Sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska.

7.klašu grupa: 3.vieta- Kristiāna Leismane (7.c kl.) Sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

                               Atzinība- Krišjānis Mikāls (7.b kl.) Sagatavoja skolotāja Inese Reboka.

8.klašu grupa: 2.vieta- Mārtiņš Stebulis (8.a kl.)  Sagatavoja skolotāja Laine Līce.

                               3.vieta- Kristers Lūciņš (8.c kl.)  Sagatavoja skolotāja Dace Zomerovska.

                               Atzinība- Marija Ausmane (8.b kl.) Sagatavoja skolotāja Laine Līce.

 

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (1.atlases kārta)

3.vieta – Kristīne Grīnberga (10.a kl.)

Sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa

 

Kuldīgas novada ķīmijas 9.-12.klašu olimpiāde 

2.vieta Enija Grēta Fiļippova (10.a kl.)

2.vieta Rolands Kristofers Kangīzers (11.a kl.)

3.vieta Daniēls Mileiko (9.b kl.)

 Skolēnus sagatavoja skolotāja Ināra Iesalniece.

 

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde

1.vieta Enija Grēta Fiļippova (10.akl.)

2.vieta Kristīne Grīnberga (10. a kl.)

2.vieta Paula Astiča (11.b kl.)

Skolēnus sagatavoja skolotāja Māra Lagzdiņa

3.vieta Monta Jankovska (12.a kl.)

Sagatavoja skolotāja Ināra Iesalniece

 

5.-6.klašu konkurss veltīts Dzimtās valodas dienai

3.vieta– VPKV komandai (dalībnieki – Ksenija Baltiņa, Egija Levica, Ilga Gulaško, Adriāna Brūvere).

Skolēnus sagatavoja skolotājas Marika Reiha un Jolanta Hartmane.

 

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde 7.klasēm

1.vieta- Renāte Treimane (7.a klase,  sagatavoja skolotāja Marika Reiha)

3.vieta- Emīlija Studente (7.b klase, sagatavoja skolotāja Marika Reiha)

3.vieta- Ritvars Trumsiņš  (7.c klase, sagatavoja skolotāja Jolanta Hartmane)

Atzinība- Patrīcija Pole (7.c klase, sagatavoja skolotāja Jolanta Hartmane).

 

Kuldīgas novada kombinētā olimpiāde 3.klasei 

Atzinība- Roberts Serpāns (3.b klase, sagatavoja skolotāja Ilona Incenberga)

Atzinība- Katrīna Kaltniece (3.p klase, sagatavoja skolotāja Aiga Lagzdiņa).

 

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde

2.vieta- Aleksandrs Gailītis (7. b klase, sagatavoja skolotāja Natalia Rozentāle)

 

Kuldīgas novada izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss “No baroka līdz rokam”

1.pakāpe – VPKV 10.-12.klašu ansamblis “CHERRY SEEDS”

1.pakāpe – VPKV 7.-9. klašu vokāli instrumentālais ansamblis.

Sagatavoja mūzikas skolotāja Sangrita Upeniece

 

Kuldīgas novada  vieglatlētikas daudzcīņa

1.vieta – Ksenija Kairiša (3. c kl.)

3.vieta – Anna Reimane (3. b kl.)

Skolēnus sagatavoja skolotājas Līga Zeidaka un Jolanta Jankovska 

                                                                        

Kuldīgas  novada peldēšanas sacensības

Meitenēm:

1.vieta Sanija Robežniece (7.a kl.)

2.vieta. Annija Roze (6. a kl.)

3.vieta Monta Uzare (6.a kl.)

                 Zēniem: 1.vieta Edgars Grundmanis (6.a kl.)

                             2.vieta Ints Brēdiķis (6.a kl.)

                             3.vieta Kristiāns Šlakorciņš (6.a kl.)

     Skolēnus sagatavoja skolotāja Līga Zeidaka

Kuldīgas novada skolēnu sacensības volejbolā (2003. g.  dz. meitenēm)

3.vieta (piedalījās skolnieces Rēzija Bikava, Diāna Sedliņa, Samanta Lūka, Sofija Ješkevica, Monta Uzare, Krista Kristiāna Sīle, Krsitiāna Strautiņa, Marta Reiha).

Sagatavoja sporta skolotāji – Jolanta Jankovska, Līga Zeidaka, Kristaps Bērziņš. 

 

Kuldīgas novada skolēnu sacensības veiklības stafetēs

2009. – 2010. g.dz. 3.vieta (skolēni Laura Balandina, Ksenija Kairiša, Enija Staka, Anna Reimane, Kate Megne, Lauris Eglītis, Krists Vilnītis, Raens Polis, Kurts Žvīgurs, Matīss Maizītis).

2007.-2008. g.dz. 2.vieta (skolēni – Tīna Anna Vītola, Nikola Demčenko, Anna Miķelsone, Nora Skore, Elizabete Manguža, Ritvars Sinka, Nils Namejs Krēts, Krists Viliņš, Endijs Vilde, Deivids Sīlis.)

Sagatavoja sporta skolotāji – Jolanta Jankovska, Līga Zeidaka, Kristaps Bērziņš. 

 

 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9. – 12. klasēm

1.vieta Kristīne Grīnberga 10. a klase, uzaicināta piedalīties Valsts matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska).

2.vieta- Rolands Kristofers  Kangīzers 11.a klase (sagatavoja skolotāja Inese Reboka).

3.vieta- Rūta Mediņa 9.a klase (sagatavoja skolotāja Gunta Jankovska).

Atzinība- Paula Astiča 11.b klase (sagatavoja skolotāja Inese Reboka).

Atzinība- Alise Cīrule 11.b klase (sagatavoja skolotāja Inese Reboka).

 

Kuldīgas novada vēstures olimpiāde 9.-12.klašu grupā:

2. vieta – Paula Astiča 11.b klase

Atzinība- Rolands Kristofers Kangīzers 11.a klase. 

Sagatavoja vēstures skolotāja Gunta Upesdegle.

 

Kuldīgas novada 2. klašu kombinētā olimpiāde:

2. vieta – Mērija Anna Mazūre (sagatavoja skolotāja Lāsma Balode).

 

Kuldīgas novada skolēnu sacensībās TAUTAS BUMBĀ iegūta  2.vieta

(Komandā skolēni – N.M.Meikšāne, E.Kārkliņa, L.Pērkone, T.Vītoliņa, A.Gūtmane, A.Miķelsone, N.Skore, K.Leimane, U.Lorberga, N.Demčenko, K.Kairiša, E. M. Orna).

Skolēnus sacensībām sagatavoja sporta skolotāji: Līga Zeidaka, Jolanta Jankovska, Kristaps Bērziņš.

 

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS 8.-9.klašu olimpiāde:

8.klašu grupa:

1.vieta 8.b klase- Marija Ausmane, sagatavoja D.Strupule-Buka,

3.vieta 8.a klase- Mārtiņš Stebulis, sagatavoja I.Blumberga,

Atzinība 8.b klase- Artūrs Miķelsons, sagatavoja D.Strupule-Buka,

Atzinība 8.c klase- Estere Luīze Rožkalna, sagatavoja J.Hartmane.

9.klašu grupā:

Atzinība 9.a klase- Rūta Mediņa, sagatavoja D.Strupule-Buka.   

 

RITEŅBRAUKŠANAS sacensības (11.09.2018.)

2005. – 2006.g. dzimušo meiteņu grupā

1.v. Montai Uzarei

2.v. Ievai Bittei

2005. – 2006. g. dzimušo zēnu grupā:

1.v. Gustam Lapiņam

2.v. Jānim Priedoliņam

3.v. Kasparam Šalmem.

2007. – 2008.g. dzimušo meiteņu grupā

2.v. Annai Miķelsonei

3.v. Kristenai Leimanei

FUTBOLA sacensības

2000. – 2002. g. dzimušajiem

2.vieta VPKV skolēnu komandai, kuras sastāvā spēlēja – P.Pujāts, M.Vološčuks, T.Grinkevičs, R.K. Kangīzers, D.Treimanis, K.Kārkliņš, M.Sīlis

2003. – 2004.g dzimušajiem

1.vieta VPKV skolēnu komandai, kuras sastāvā spēlēja – T.Alksniņš, D.Zemke, R.Silarājs, M.Kažimirs, K.Pinkovskis, M.Bondars, K.Krūmiņš, E.O. Antoņenkovs, K.Mikāls, V.Bikavs.

2.vieta VPKV skolēnu komandai, kuras sastāvā spēlēja – R.Āboliņš, J.Upenieks, M.Kairišs, D.Mileiko, M.M. Buks, K.Panovs, A.Miķelsons, E.J. Janušs, M. Raihs, S. Sīkmanis.

2006. – 2009. g. dzimušajiem

3.v. VPKV skolēnu komandai, kuras sastāvā spēlēja – N.Maslobojevs, E.Grundmanis, N.N.Krēts, R.Rozentāls, S.Pupelis, D.Sīlis, H.Māliņš, M.Graudelis, R.Sinka.

OLIMPISKĀS STAFETES

1.v. (2003. – 2004. dz.) Komandā startēja M.Ausmane, I.Dorbe, A.Kārkliņa, V.Sprugevica, A. Miķelsons, D.Zemke, R.Āboliņš, M.M. Buks.

2.v. (2000. – 2002.dz.) Komandā startēja K.Grīnberga, M.Jankovska, Ē.Jēkabsone, K.Jēkabsone, P.Pujāts, T.Grinkevičs, K.Spuļģītis, R.Demčenko.

2.v. (2005. – 2006.dz.) Komandā startēja D.Sedliņa, A.Roze, S.Robežniece, I.Brēdiķis, J.Priedoliņš, R.Bikava, A.Svilpis, R.Štenbergs.

2.v. (2007. – 2008. dz.) Komandā startēja N.Demčenko, N.Skore, N.N. Krēts, K.Viliņš, E.Vilde, A.Kaligins Dzenis, E.Manguža, A.Miķelsone.

Paldies sporta skolotājiem Jolantai Jankovskai, Kristapam Bērziņam un Līgai Zeidakai par ieguldīto darbu!

VPKV 8.a un 9.c klašu komanda ieguva 3. vietu Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā “Orientēšanās dzejā” (komandā bija 8.a kl. skolēni – Aleksandra Beiere, Mārtiņš Stebulis un 9. c kl. skolēni – Ieva Dorbe, Rainers Rozenfelds un Kristers Žagata.