Darīsim paši

“DARĪSIM PAŠI’’

Ēvelsolu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju kabinetam VPKV

Projekta realizētājs: V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas projekta ‘’Darīsim paši’’ darba grupa skolotāja Māra Saulgrieža vadībā

Projekta mērķis: izgatavot 5daudzfunkcionālus ēvelsolus uz kuriem veikt kokapstrādes procesus VPKV mājturības un tehnoloģijas kabinetā. Uz ēvelsoliem plānota koka detaļu un koka būvkostrukciju izgatavošana un montāža, koka elementu līmēšana, būvgaldniecības izstrādājumu izgatavošana un montāža.

VPKV mājturības un tehnoloģiju kabinetā esošais kabineta aprīkojums iegādāts jau vairākus gadu desmitus senā pagātnē, šobrīd savu mūžu ir nokalpojuši, neatbilst mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām. Arvien pieaugošais skolēnus skaits, kas MT mācību priekšmetā apgūst praktiskā darba prasmes, rada esošā inventāra nolietojumu, trūkumu.

MT kabinets gadu gaitā pamazām ir aprīkots ar dažāda veida materiālu apstrādes instrumentiem. Lai nodrošinātu iespēju skolēniem strādāt ar mūsdienīgiem instrumentiem, veidot  izstrādājumus no koka, metāla u.c. materiāliem, ir nepieciešami darba galdi, kur šos darbus veikt kvalitatīvi un droši.

 

Projektā plānots izgatavot 5 daudzfunkcionālus MK drošības noteikumiem atbilstošus ēvelsolus  kokapstrādes darbu veikšanai, koka detaļu un koka būvkonstrukciju izgatavošanai un montāžai.

DARBA GAITAS PLĀNOJUMS

  1. Darba galdu izstrādes skiču/rasējumu izveide.

Ēvelsolu izgatavošanai jau ir izstrādāts rasējuma komplekts. Ieceres iniciators MT skolotājs M.Saulgriezis. Konsultējoties ar galdniecības jomas speciālistiem pilnveidojām papildinājām ēvelsola konstrukciju ar dažādiem uzlabojumiem to  praktiskai pielietošanai. Ēvelsola kāju statnēs iestrādāt atvilktnes ,lai darbgaldu varētu pilnīgi nokomplektēt ar vajadzīgiem rokas instrumentiem daudzfunkcionāliem darbagaldiem ar atvilktnēm instrumentu, skolēnu darbu u.c. mantu uzglabāšanai. Tiek aprēķināts nepieciešamais izejmateriālu daudzums

  1. Izejmateriālu iegāde, pirmapstrāde.

Nākošais solis ir nepieciešamo materiālu sagāde, ko veiks MT skolotājs, konsultējoties ar galdniecības jomas speciālistiem. Pēc tam seko materiālu pirmapstrāde, kas daļēji tiks veikta skolas MT kabinetā, daļēji MT skolotāja privātajā uzņēmumā.

  1. Materiālu sagatavošana.

Līdzīgi arī ēvelsolu izstrādei nepieciešamo materiālu sagatavošanu veiks gan skolas MT kabinetā, gan MT skolotāja privātajā uzņēmumā. Materiālu sagatavošanas procesā plānots iesaistīt arī skolas skolēnus MT stundu laikā, kā arī interesentus, kas vēlēsies piedalīties šī projekta realizācijā, pēc mācību nodarbībām, lai pilnveidotu savas praktiskā darba iemaņas kokapstrādē.

  1. Ēvelsolu izstrāde.

Tālāk seko ēvelsolu izstrāde, ko pamatā veic MT skolotājs, nepieciešamības gadījumā, piesaistot jomas speciālistus. Arī šajā procesā plānots iesaistīt skolēnus, kam ir interese par galdniecību, vēlme savām rokām veidot detaļas, salikt tās atbilstoši rasējumam.

  1. Gatavo izstrādājumu apstrāde.

Ēvelsolu izstrāde noslēdzas ar apstrādi, žāvēšanu, furnitūras u.c. detaļu pievienošanu, kas daļēji tiks veikta skolas MT kabinetā, daļēji MT skolotāja privātajā uzņēmumā.