MOT

MOT pasludina septembri par “Drosme sasveicināties” mēnesi.

Galvenais mērķis – likt jauniešiem aizdomāties par sveiciena nozīmi, jo “čau” ir sākums sarunai, beigas vientulībai; sākums mīlestībai, beigas nomāktībai; sākums draudzībai, beigas naidam!

8.a klase kopā ar treneri Evu Šimo izveidoja video “Drosme sasveicināties” MOT organizētajam konkursam. Video skatīt šeit.

MOT ir pusaudžu motivācijas programma,  ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. Tā ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;

Drosme rūpēties –  ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;

 Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

MOT programmu veido 12 standartizētu nodarbību cikls 12 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Katra nodarbība ilgst aptuveni 2h–3h un ir iekļauta mācību stundu laikā. Programmu pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri. Viņu vidū ir gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenerus raksturo 4 īpašības: viņi ir dedzīgi, radoši, mūsdienīgi un sirsnīgi.

Programmu popularizē MOT vēstneši. MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pašpārliecinātāki, un viņi ir ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to.

MOT ir globāla organizācija, kas dibināta Norvēģijā pirms vairāk kā 20 gadiem, kuru aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Šobrīd MOT programmu apgūst vairāki simti tūkstoši jauniešu Norvēģijā, Dānijā, Dienvidāfrikā, Taizemē un Latvijā. Latvijā MOT filozofiju un programmu pārstāv biedrība “MOT Latvija”, Reģ. Nr. 40008247586.

Šodien MOT Latvijā ir 53 skolās 10 000 jauniešiem.

VPKV MOT programma 2023./24. mācību gadā tiek īstenota 8.a un 9.a klasē trenera Didža Skuškas un Evas Šimo vadībā.