Skolēnu pašpārvalde

Pašpārvalde 2020./21. m.g.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pašpārvaldes aktivitāšu kalendārs 20./21. m.g.


prezidente Enija Grēta Fiļippova

Lai gan šajā skolā mācos salīdzinoši neilgu laiku, vienmēr esmu pārstāvējusi savu klasi pašpārvaldē. Pirmos divus gadus tas nenotika sevišķi bieži, taču šogad viss mainījās, jo pati sāku aktīvāk iesaistīties dažādos pašpārvaldes veidotajos pasākumos.

Mans galvenais mērķis – veidot skolas dzīvi un pasākumu tādus, lai pat visslinkākais skolēns būtu ieinteresēts līdzdarboties kādā no pašpārvaldes veidotajām aktivitātēm. Manuprāt, katrā klasē ir sava veida bariņi, taču es ticu, ka uzlabojot jau šobrīd esošos un pievienojot jaunus un vēl nebijušus pasākumus, katra klase kļūs saliedētāka. Domāju, ka skolas dzīve kļūs vēl foršāka un interesantāka, ja tiks uzlabots vecais un nāks klāt arī kaut kas jauns un vēl nebijis, padarot ikdienu raibāku.

Prezidenta amats nav viegls, to es apzinos, tomēr zinu, ka tas man būs pa spēkam. Pašpārvaldes prezidenta pienākumu veikšana ir ļoti atbildīgs darbs, ko es varu paveikt, jo man ir augsta atbildības sajūta, vienmēr man uzticētos pienākumus esmu veikusi laikā un precīzi. Man ir labas attiecības gan ar skolas vadību, gan skolotājiem, tāpēc es varu veiksmīgi komunicēt ar skolēniem un skolotājiem, izskaidrojot un iepazīstinot ar pašpārvaldes sapulcē pieņemtajiem lēmumiem un jaunām idejām.

Katram cilvēkam ir plusi un mīnusi, taču man gribētos domāt, ka plusu ir daudz vairāk nekā mīnusu. Viens no maniem lielākajiem plusiem ir augstās darba spējas, jo es vienmēr strādāju daudz, lai varētu sasniegt mērķi un iegūt sev vēlamo rezultātu. Tas prasa ļoti daudz laika, ne vienmēr viss sanāk ar pirmo reizi, nākas mēģināt vairākas reizes. Tam vajadzīga pacietība.

Man ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem un es nebaidos runāt publikas priekšā, kas, manuprāt, ir ļoti liels pluss prezidenta amatā, jo tajā ir ļoti svarīga komunikācija. 

Šobrīd skolu pārstāvu dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās ir bijušas arī godalgotas vietas. Šo skolu esmu pārstāvējusi veiksmīgi arī 44. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Šogad otro gadu pēc kārtas pārstāvēju skolu arī televīzijas raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”. Esmu vadījusi dažādus skolas pasākumus, kā arī tajos piedalījusies, tāpēc domāju, ka mans devums skolai ir liels, un tas tikai turpinās vēl augt.

Noteikti vēlos iedrošināt ikvienu iesaistīties un veidot pozitīvu mūsu skolas vidi. Uz turpmāku sadarbību,

ar cieņu, VPKV pašpārvaldes prezidente Enija Grēta Fiļippova

viceprezidents Mārtiņš Stebulis

Neesmu no tiem jauniešiem, kuri saka, ka viss ir slikti, bet paši neko lietas labā nedara. Negribu stāvēt malā, bet darboties, vēlos būt kā dzinējspēks mūsu skolas pašpārvaldei,jo man ļoti patīk pavadīt laiku pašpārvaldē.

Mūsu skolas pašpārvalde ir ļoti mākslinieciska, katru starpbrīdi tur jūtama aktivitāte (jaunieši spēlē mūzikas instrumentus, apspriež dažādas idejas par ikdienas skolas dzīves uzlabošanu, u.t.t.). Arī es aktīvi piedalos sarunās, cenšos sniegt savu ieguldījumu ideju pilnveidošanā. Šajā mācību gadā, kopā ar savu klases biedru Mārci, esam īstenojuši ideju – “Pašpārvaldes Meme sienu”. Šī ideja mūsu skolas skolēniem rada interesi, tādējādi skolā var redzēt daudzus priecīgākus, smaidīgākus skolēnus. Tā skolēniem palīdz starpbrīdi pavadīt savādāk, “nesēžot telefonā”. Esmu izveidojis arī video materiālu skolas simtgades pasākumam, kurš ieguva pirmo vietu organizētajā video konkursā.

Viena no manām stiprajām pusēm – saskatot problēmu, radoši rast risinājumu.  Citas manas stiprās puses ir – prast kritiski izvērtēt situāciju, organizēt pasākumus, saliedēšanas aktivitātes (klases kolektīvā esmu uzņēmies klases vecākā lomu, esmu veicinājis klases kolektīva dalību ZZ čempionātā, noorganizējis priekšnesumus, ar savām idejām) u.c.

Ko es varētu skolai dot? Šis būs mans lielais izaicinājums. Gribētu popularizēt skolas vārdu Kuldīgas novadā, turpināt pašpārvaldes darbu arī turpmāk, jo tas, pateicoties iepriekšējās prezidentes – Sonoras Skosas sadarbības prasmēm un vēlmēm uzlabot skolas ikdienas vidi, ir bijis ļoti kvalitatīvs. Tāpat vēlētos ar pašpārvaldi piedalīties dažādos projektos, šobrīd esmu devis savu ieguldījumu  projektā “Darīsim paši!”, kur mūsu pašpārvaldes pārstāvji sadarbībā ar Piltenes ielas iedzīvotājiem, kuri izmanto mūsu skolas stadionu, atjaunos vingrošanas rīku kompleksu stadionā.

 Esmu gatavs veltīt savu laiku un ieguldīt papildus darbus, padarot skolēnu skolas dzīvi interesantāku, jautrāku un kvalitatīvāku. Man ir svarīgi, lai visi skolā justos labi (gan skolēni, gan skolotāji, gan citi skolas darbinieki), jo manuprāt tas veicina arī kvalitatīvu mācīšanos!

Pateicos Sonorai Skosai un žūrijai par ticību maniem spēkiem, apstiprinot VPKV pašpārvaldes viceprezidenta amatam!

Mārtiņš Stebulis

Pašpārvaldes prezidente – 2019./2020.m.g. Sonora Skosa   

Pašpārvalde 2018