Lai jauniešos radītu vēlmi iesaistīties valsts norisēs  un pilsoniskajās līdzdarbošanās aktivitātēs, LV portāls izsludina multimediālo projektu  konkursu jauniešiem “Runā valsts  – Y un Z paaudzes ”. Tā mērķis ir noskaidrot jauniešu redzējumu par iespējamiem nākotnes sadarbības un komunikācijas modeļiem starp valsti un sabiedrību.

Izstrādāt un iesniegt savu multimediālo projektu ir aicināti 12. klases skolēni, kā arī sociālo  un citu zinātņu bakalaura programmu studenti. Projekti ir iesniedzami līdz šī gada 15. maijam.

Informācija par konkursa norises kārtību, tematiem, darbu iesniegšanu un citiem svarīgiem jautājumiem ir pieejama konkursa Nolikumā:

JAUNIESU_KONKURSS_NOLIKUMS

Iesniedzot projektu, obligāti aizpildāma Dalībnieku pieteikuma anketa:

JAUNIESU_KONKURSS_PIETEIKUMS

Ar jautājumiem par konkursu aicinām vērsties, rakstot uz e-pasta adresi lvportals@lv.lv.