V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā 24.jūlijā 12.klašu izlaidums notika mazliet citādāk kā ierasts. Notikums bija ziedu smaržu, siltu un ģimenisku sajūtu caurvīts. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu kuplināja gan absolventi, gan grupa “Stars”.

Visi 30 skolas absolventi ir veiksmīgi nokārtojuši vidējās izglītības iegūšanas eksāmenus un saņēma atestātu. Pasākumā tika godināti absolventi par īpašiem sasniegumiem.

Šajā mācību gadā Simtgades stipendiju par izcilām sekmēm saņēma Paula Astiča.

Skolas “Gada lepnums” (augstākais vidējais vērtējums gadā) šogad diviem absolventiem – Kristoferam Rolandam Kangīzeram un Paulai Astičai. “Gada absolvents” par labām sekmēm, aktivitāti un radošumu ārpusstundu un skolēnu pašpārvaldes darbībā –  Sonora Skosa.

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa Atzinības rakstu par izcilām un teicamām sekmēm saņēma Paula Astiča un Kristofers Rolands Kangīzers.

Paldies klases audzinātājām Lailai Zudānei un Jolantai Jankovskai.