Trešdien, 6. martā notika skolas skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2024” 1. – 3. klašu skolēniem.

Pasākumā piedalījās 7 jaunie skatuves mākslinieki. Katrs dalībnieks runāja prozas un dzejas darbu.

Bērni un žūrija ar interesi noklausījās lieliski sagatavotos priekšnesumus. Vislielākais prieks ir par pirmklasniekiem, kuri konkursā piedalījās pirmo reizi. Apbrīnojama ir mazo “zvirbulēnu” drosme un spēja iemācīties runāt no galvas gan tekstu, gan dzeju.

Keita Anda Migliniece

Image 1 of 7

Pasākuma noslēgumā diplomus un balvas saņēma visi dalībnieki:

Gabriela Koverzņeva, Rūdis Trenmors (sagatavoja skolotāja I.Kronberga ),

Keita Anda Migliniece, Toms Puzars, Aksels Padrēvics (skolotāja I. Incenberga)

Paula Šveicere (skolotāja A. Augsne),

Marta Ruska (skolotāja S. Peskopa).

Liels paldies bērniem, skolotājiem, vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Saiva Peskopa