Dec 22, 2019
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
tas pats, kas laukos plašos:
“Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc,
tepatās – mūsos pašos.”
/Imants Ziedonis/
Visiem skolēniem un viņu ģimenēm, skolotājiem, skolas darbiniekiem gaišus Ziemassvētkus un laimīgu 2020.gadu!