28.aprīlī mūsu skolā notika projekta diena “Ie-elpo Latviju.” Tā bija diena bez ZOOM stundām! Skolotāji bija sagatavojuši  5. -11. klašu skolēniem interesantus un neparastus uzdevumus, kurus skolēni pildīja, baudot  skaistos Kuldīgas skatus. Par trasi un apmeklējamiem Kuldīgas dabas un mākslas objektiem bija parūpējušies sporta jomas pedagogi, sagatavojot skolēniem foto orientēšanās uzdevumus.

Tie skolēni, kuri nedzīvo Kuldīgā, pildīja uzdevumus  tuvākajā apkārtnē savā dzīvesvietā.

Savukārt sākumskolas skolēni uzdevumus pildīja savā dzīvesvietā.

1.un 2. klašu skolēni pētīja kokus un veidoja “Koku pasi.” Pētījuma laikā veica uzdevumus 10 mācību priekšmetos – dabaszinībās, latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, mūzikā, vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijās, sociālajās zinībās, sportā un datorikā. Pildot pētījuma uzdevumus, tika nostiprinātas jau apgūtās prasmes un arī iegūtas jaunas zināšanas. Skolēni ar interesi un aizrautību veica projekta dienas uzdevumus.

Daudzi bērni izvēlējās varenāku, augstāku koku, jo tad bija interesantāk noteikt tā augstumu. Kā? Atkāpies no koka tik tālu, lai, skatoties uz to atmuguriski sev starp kājām, redzētu koku līdz pat tā galotnei. No šīs vietas dodies atpakaļ pie sava koka, sperot lielus, metru garus soļus. Soļu skaits līdz kokam būs arī aptuvenais koka augstums metros.

3.un 4. klašu skolēniem šajā dienā bija jāveic divi uzdevumi. Vispirms jāizvēlas divi minimismi ( īsas rindiņas no dzejoļa), jādodas ārā, jāaplūko apkārtne, jāieelpo svaigs gaiss, jāgūst iedvesma un jārada fotogrāfijas, atainojot to, kas minēts. Pēc tam jāpēta savs izvēlētais koks, lai izpildītu dotos uzdevumus 7 mācību priekšmetos. Savas atbildes ierakstot Google veidlapā. 4. klašu skolēni vēl  veidoja Latvijas kontūru savā sētā, piepildot to ar dabas materiāliem un rakstīja piecrindi veltītu Kuldīgai.

Pamatskolas posma skolēniem uzdevumi tika sadalīti pa divām klašu grupām: 5. – 6.klasei un 7.-8.klasei. Tāpat kā sākumskolas skolēniem, arī pamatskolēniem bija gana interesanti un daudzveidīgi uzdevumi, kurus bija sagatavojuši skolotāji, kurus atrisinot, bija nepieciešamas gan zināšanas un prasmes, gan arī atjautība, piemēram, noteikt vēja virzienu, sacerēt dzejoli par pavasara krāsām un smaržām, Hercoga Jēkaba vietā uzrakstīt īsu pateicības vēstuli Kuldīgas pilsētas pašvaldībai par pārmaiņām, kas notikušas pilsētā, par to, kā mainījies pilsētas izskats, izstaigāt Pilsētas parku, pierakstīt visu Līvijas Rezevskas skulptūru nosaukumus, pārtulkot tos krievu valodā.

5.a klases meitenes netālu no Ventas

 Arī 9.-11.klašu skolēniem bija sagatavoti uzdevumi gan matemātikā, gan svešvalodā, vēsturē, sociālajās zinībās u.c. priekšmetos, pavisam 11 uzdevumu. Bija gan jāatpazīst ēkas, ko skatām katru dienu, bet fotogrāfijā uzreiz grūti atpazīt, gan tādas, kas skatāmas vairs tikai attēlos. Iepazinušies ar hercoga Jēkaba dzīves galvenajiem faktiem, skolēni uzrakstīju hercoga dzīves moto, piemēram, ,,Labāk ir nodilt nekā sarūsēt’’ vai arī ,,Nevis šaubies un vilcinies, bet uzdrīksties un rīkojies!’’. Matemātikā vajadzēja izrēķināt, cik koristu var nostāties uz estrādes kāpnēm, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

11.b klases zēni Mārtiņsalā
11.b klases zēni estrādē

 

 

 

 

 

 

Pārrunājot ar skolēniem  28.aprīļa pasākuma iespaidus, visi kā viens atzina dienu par izdevušos, jo nav bijis jāskatās pulkstenī, gaidot kārtējās zoom stundas sākumu, varēja arī nedaudz ilgāk pagulēt, bet galvenais- iespēja izkustēties un satikt savus skolas un klasesbiedrus, kā arī uzzināt un atklāt nezināmo par Kuldīgu.

 

 web counter