Projektā piedalās 1.-3. kl. skolēni

Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motīvāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, kā arī aicinot nodibināt un paturēt Lietuvas un Latvijas
skolu savstarpējos sakarus.

 Mūsu skolas 1.-3.klašu skolēni piedalījās projektā ”Baltu literatūras nedēļa”, kura norisinājās no 19.-23.septembrim.  Pasākums veltīts Baltu vienotības dienai, kas 22. septembrī Lietuvā un Latvijā tiek svinēta par godu Saules kaujai, aicinot skolēnus lasīt – lasīt individuāli, lasīt skaļi, lasīt kopā u. tml. 

Skolēni iepazinās ar lietuviešu autoru darbiem, kuri tulkoti latviešu valodā. Zīmēja un rakstīja stāstiņus par dzirdēto.

Projektu atbalsta  partneri – Lietuvas un Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, Jonavas rajona pašvaldība.

Kopā ar skolēniem darbojās bibliotekāre Daiga Šmēdiņa

Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Vītauta Dižā universitāte

Projekta partneri: Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība.

Projekta atbalstītāji: Kafijas Draugs, RTTAX, Save24