8.maijā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā viesojās vizuālās mākslas skolotājas no Liepājas.
Viesi ar interesi klausījās direktores Agneses Kārkliņas stāstījumā par skolu, vēroja vizuālās mākslas stundas, kuras vadīja skolotājas Agnese Melne un Krista Ciekale. 
Tikšanās bija iedvesmojoša un noderīga gan Liepājas viesiem, gan mūsu skolas skolotājām. 
Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece metodiskajā darbā
Aiga Ciekale