Pasākumu plāns, gaidot  V. Plūdoņa 145.dzimšanas dienu.

Klašu grupa Pasākumi, to norises vieta, jubileju gaidot Plānotais laiks Atbildīgie, sadarbības partneri
 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klase

1.Rīta aplī 10.klases skolēni iepazīstina sākumskolās skolēnus ar V.Plūdoņa personību un daiļradi.  

28.01.19.-02.02.19.

D.Strupule-Buka, Z.Miķelsone
2.Savās klasēs veido dzejnieka darbu stūrīti (apskatīties piedāvājumu skolas bibliotēkā, bērni var atnest grāmatiņas arī  no mājām).  

14.01.-25.01.19.

1.-4.klašu audzinātāji, D.Šmēdiņa
3. Pēc iepazīšanās ar V.Plūdoņa populārākajiem darbiem vizualizē 1 sev tuvāko dzejoli vai citu daiļdarbu ‘’Mans mīļākais V.Plūdoņa darbs’’. Labākie darbi piedalās izstādē. 04.02.19.-15.02.19. 1.-4.klašu audzinātāji
 

 

 

 

 

5.-6.klase

1.Nodarbība pie bibliotekāres ‘’Iepazīsti V.Plūdoni!’’ 21.01.19.-01.02.19. D.Šmēdiņa;

5.-6.kl. literatūras skolotāji,

klašu audzinātāji

2. Pēc iepazīšanās ar V.Plūdoņa populārākajiem darbiem vizualizē 1 sev tuvāko V.Plūdoņa dzejoli vai citu darbu ‘’Mans mīļākais V.Plūdoņa darbs’’. Labākie darbi piedalās izstādē.  

 

 

04.02.19.-15.02.19.

 

 

A.Melne

7.-9.klase 1.Veido fotokolāžu par V.Plūdoņa dzīvi un daiļradi, izmantojot desmit, skolēnaprāt, būtiskākos faktus.  

04.02.19.-15.02.19.

7.-9.klašu literatūras skolotāji.
10.klase Veido prezentāciju 1.-3.klasēm par V.Plūdoņa personību un daiļradi.  

07.01.19.-21.01.19.

D.Strupule-Buka
11.klase Fotokolāža/ex libra zīmējums, atklājot dzejniekam, viņa dzīvei raksturīgo.  

18.02.19.-25.02.19.

D.Strupule-Buka, Z.Miķelsone
12.klase Veido Latvijas karti, atspoguļojot tajā V.Plūdo

ņa dzīves un darba vietas.

18.02.19.-25.02.19. Z.Miķelsone
Noslēguma  pasākums

‘’Brīvais mikrofons’’, izstāde „Nāc un iepazīsti V.Plūdoņa daiļradi!”

04.03.19.-08.03.19.

1.-12.kl. audzinātāji; literatūras skolotāji, pašpārvalde

         
4.c klases un audzinātājas I.Bergmanes izveidotā izstāde par dzejnieku V.Plūdoni
3.a klases un audzinātājas I.Kronbergas izveidotā izstāde par dzejnieku V.Plūdoni
3.a klases un audzinātājas I.Kronbergas izveidotā izstāde par dzejnieku V.Plūdoni
3.c klases un audzinātājas A.Augsnes izveidotā izstāde par dzejnieku V.Plūdoni