GRIBU BŪT MOBILS Satiksmes drošības konkurss 6. – 8. klašu skolēniem neklātienes kārtas rezultāti

Konkursa “Gribu būt mobils ” neklātienes kārtai pieteicās rekordliels komandu skaits, no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas piedalījās 38 komandas.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnos, kas jau tuvākajā laikā veidos mūsu valsts nākotni, satiksmes drošības izglītības prasmes, kas balstītas uz zināšanām un apzinātām vērtībām, veidot jaunošos pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē.

Konkursa uzdevumi veidoti tā, lai aktivizētu skolēnos interesi par ceļu satiksmi kā kompleksu un sarežģītu sistēmu, kuras ietvaros viņiem droši un pārliecinoši jārīkojas visas savas dzīves garumā.

Skolēni risināja konkursa uzdevumus un testus,  skolēnu aktivitātes rosināšanā un satiksmes drošības zināšanu apguvē sniedza mūsu skolas skolotāja Līga Zeidaka. 

Desmit komandas no katra reģiona, kas ieguva lielāko punktu skaitu, turpinās cīņu klātienes sacensību pusfinālos, kas notiks  2020.gada sākumā.

Mūsu skolas reģions ir Liepāja un no katras skolas var pusfinālā piedalīties tikai divas komandas. Mūsu skolu pusfinālā pārstāvēs komandas: “Muterītes” ar 159 punktiem un “Sencīši” ar 153 punktiem, abas komandas ir no 7. a klases.