31.martā notika Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Konference šogad pirmo reizi pilnībā notika virtuāli – tiešsaistes platformā, kur jaunie zinātnieki īpaši izveidotā platformā iPoster publicēja savus digitālos plakātus. Uz valsts konferenci no visas Latvijas kopā tika izvirzīts 471 pētnieciskais darbs, kurus rakstīja 551 talantīgs skolēns. Attālinātajā jauno zinātnieku konferencē sešās zinātņu nozaru grupās, 38 dažādās zinātņu apakšnozaru sesijās, tika prezentēts kopumā 471 zinātniskās pētniecības darbs. Skolēnu darbus vērtēja kopumā 128 dažādu zinātņu nozaru speciālisti – komisijas locekļi.

Valsts konferencē savu zinātnisko darbu prezentēja un komisijai aizstāvēja V.Plūdoņa Kuldīgas  vidusskolas 11. klases skolēni  Daniēls Mileiko un Jorens Upenieks.

1.aprīlī notika konferences apbalvošanas ceremonija tiešraidē Atbalsts izcilībai Facebook lapā, kurā paziņoja rezultātus.

Apsveicam!

DANIĒLS MILEIKO un JORENS UPENIEKS

dabaszinātņu nozares grupā ieguvuši III pakāpes diplomus!

Paldies darba vadītājai: sk. Evijai Heniņai.

Pateicība skolotājai Ingai Liepiņai par ZPD darba veiksmīgo organizāciju skolā šajā mācību gadā!

Paldies skolēniem par veiktajiem pētījumiem un to aizstāvēšanu!

Skola ar Jums lepojas!