3. janvārī mūžībā aizgājis dzejnieka Viļa Plūdoņa jaunākais, astotais dēls Varimants Plūdons. (29.05.1928.- 03.01.2022.) 

Varimants Plūdons dzimis 1928. gada 29. maijā Rīgā. Sākotnēji mācās Mežotnes lauksaimniecības vidusskolā. Kara apstākļi skolas gaitas tomēr pārtrauc. Kad bēgļu gaitas ģimeni noved Vācijā, Bavārijas vidienē, viņš iestājas “Ausmas” bēgļu nometnes vidusskolā. Tālākās dzīves un darba gaitās viņš iesaistās dienestā ASV armijas darba vienībā. Tur V. Plūdons kalpo līdz 1949. gadam, kad izceļo uz Kanādu.

Ierodoties Kanādā, iesaistās darbā Ontario provinces elektrisko spēkstaciju būves darbos, kur kalpo līgumā noteikto laiku. Pēc tam apmetas uz dzīvi Sadberijas pilsētā, kur satiek savu vēlāko dzīvesbiedri Ausmu. Aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un ir viens no tiem, kas piedalās “Daugavas Vanagu” Sadberijas nodaļas dibināšanā. Tālākās dzīves gaitas jauno ģimeni aizved uz Toronto. Tur V. Plūdons izmanto iespējas augstākās izglītības iegūšanā, kas ļauj tikt pie labāka darba. Viņš pilda atbildīgā darbu vadītāja pienākumus līdz pat aiziešanai pensijā.

Būdams “Daugavas Vanagu” Toronto priekšsēdis, Varimants Plūdons paraksta līgumu par Toronto nodaļas stipendijas dibināšanu, aizsākot sadarbību ar Vītolu fondu, kurai nu apritējuši piecpadsmit gadi. “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa sniedz atbalstu vairākiem Latvijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā.

Mūsu skola vienmēr uzturējusi draudzīgas attiecības ar Varimantu Plūdoni. Ziemassvētkos ceļojušas apsveikuma kartītes un vēstules. “Jauki atcerēties, ka vienā no dzimtenes apciemojumiem man bija izdevība apmeklēt Viļa Plūdoņa vārdā nosaukto Kuldīgas ģimnāziju” – tā 2014. g. vēstulē toreizējai direktorei Janai Jansonei rakstīja Varimants Plūdons.

Arī 2020. gada nogalē skolas kolektīvs saņēma apsveikumu Ziemassvētkos no Kanādas, no Varimanta Plūdoņa. “Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotājiem un skolniekiem vēlu: gaišus Ziemassvētkus un daudz jaukāku Jauno gadu, lai nevienam nav jāraizējas par Covid-19. Nekad nedomāju, ka savā 92 gadu mūžā kaut ko tādu redzēšu.”

2021. gada maija vidū skolas direktore Inese Astaševska saņēma pateicības vēstuli no Kanādas, kur tobrīd dzīvoja Varimants Plūdonis. Viņš priecājās par Dinas Poriņas sarakstīto grāmatu “Ģimnāzija nav tikai sapnis”, kuru saņēma dāvanā no mūsu skolas.

Viņš rakstīja: “Grāmata dod ļoti labu ieskatu, kā tika skolota un audzināta latviešu jaunatne brutālajos Padomju Savienības un vācu okupācijas gados. … Izņemot pirmās neatkarības 22 gadus, aizvadītais gadu simtenis mūsu tautai bija ļoti smags un postošs. Acīmredzot, mēs tomēr esam sīksta tauta, jo  to visu pārdzīvojām.”

Vēstules nobeigumā Varimants Plūdons izsaka bažas par pandēmijas gaitu un nobeidz vēstuli ar vārdiem: “Žēl, ka nav mūsu spēkos atstāt jaunajai paaudzei tādu pasauli, kādu mēs, kā bērni, saņēmām.”

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas kolektīvs novēl Varimantam Plūdonim gaišu mūžības ceļu.