Š.g. 29. augustā Kuldīgas kultūras centrā norisinājās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas mācību gada ieskandināšanas pasākums skolas kolektīvam – pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Skolas direktore sveica visus klātesošos ar jaunā mācību gada sākumu, sakot uzmundrinošos vārdus.
Kolektīvs šajā dienā teica paldies kolēģei Guntai Upesdeglei, kura V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā  nostrādāja 47 gadus.

Skolas kolektīvs sveica jaunos kolēģus. Kā teica direktore Agnese Kārkliņa: “Šis gads ir ražens ne vien ar āboliem, bet mūsu skolā ar jaunajiem kolēģiem –  15 pedagogiem.”
Par pasākuma muzikālo noskaņu rūpējās grupa “Saxowhite”.