Mēs sākam!

21.augustā, Latvijas valstiskuma de facto atjaunošanas 29.gadadienā, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolotāju kolektīvs pulcējās svinīgā pasākumā, lai, kā teica skolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics, pateiktu paldies kolēģiem par padarīto agrāk, sveiktu jubilārus, jaunos vecākus un iepazītos ar kolēģiem, kuri 2020./21.m.g. tikai uzsāks skolotāja darba gaitas mūsu skolā.

Vispirms kolektīva Valsts himnas dziedāšana, tad jubilāru: Ineses Vittes, Irēnas Oses, Guntras Krūkliņas, Daigas Strupules-Bukas godināšana.

Īpašu paldies par ieguldīto darbu izglītībā pedagogu kolektīvs teica skolotājām Inārai Iesalniecei, Dainai Grīnai un Marijai Riķītei, kuras saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus. Šo apbalvojumu saņēma pavisam 9 skolotāji. Sveicienus saņēma arī Indra Brālīte, kura darbu turpinās citā izglītības iestādē.

Klāt intriģējošākais brīdis – iepazīšanās ar 7 jaunajiem kolēģiem: Una Birzniece, mācīs matemātiku 5.-6.kl., Ilze Birzniece mācīs matemātiku 7.-8.kl., Beāte Zara būs angļu val. skolotāja 1.-3.kl., mūziku 5.-9.kl. pasniegs Rūta Ķergalve. Ķīmiju 8.-12.kl. mācīs Linda Reimane. Toms Girvaitis būs inženierzinību skolotājs 7.kl., kopā ar Kārli Neimani skolēni apgūs teātra mākslu 7. un 10.klasēs. Jāpiebilst, ka skolotājas Ilze Birzniece un Beāte Zara ir projekta ‘Mācītspēks” skolotājas. Pasākuma beigās priekpilni brīži skolotājiem, kuri kļuvuši par jaunajiem vecākiem Elzai, Hannai un Krišjānim. Plūdoņskolas skolotāju kolektīvs ir gatavs jaunajam mācību gadam, kas nesīs daudz jauna un nezināma.

No kreisās: Una Birzniece, Kārlis Neimanis, Linda Reimane, Ilze Birzniece, Toms Girvaitis, Beāte Zara, jaunā skolas lietvede Zane Cīrule, Rūta Ķergalve un skolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics.