No 10.12. – 13.12.2018. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā viesojās skolotāji no Portugāles (pārstāvētā skola – Escola Profissional Amar Terra Verde Lda), Itālijas (I.I.S.S. “Concetto Marchesi” – Mascalucia (CT)), un Slovēnijas (Srednja Elektro – Racunalinska Sola Maribor).

Mācību vizīte notika Erasmus + stratēģisko partnerību projekta “Green entrepreneurs for better world” (“GREEN – enterprise”) (latv. “Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”; projekta akronīms “Zaļais uzņēmums” ) ietvaros.

Mācību  laikā skolotāji iepazinās ar Erasmus + projekta “EU-preneurs” (iepriekšējais Erasmus + stratēģisko partnerību projekts, kurā skola ņēma dalību) metodiku un pieredzi, kā arī plānoja nākamos mācību braucienus. Pedagogiem bija iespēja piedalīties arī Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirdziņā, kur varēja aplūkot, kā arī iegādāties SMU radītās preces un pakalpojumus.

Tā kā projekta tēma saistīta ar “zaļo” ekonomiku, tad pedagogi viesojās organizācijā “Zaļā brīvība”, Rīgā, kur piedalījās lekcijā – diskusijā par aprites ekonomiku, kuru vadīja vides aktīvists un pētnieks, organizācijas “Zaļā brīvība” vadītājs – Jānis Brizga.

Mācību vizītes laikā ārvalstu skolotāji iepazinās ar skolēniem, kuri projektā pārstāvēs V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu. Tie būs 10. a klases skolēni, kuri ir SMU dalībnieki: Enija Grēta Fiļippova, Žaklīna Fiļipova, Kristaps Dergačs un Mariss Matrozis.

Savukārt no skolas personāla projektā iesaistīti – projekta koordinatore Lienīte Bebriša, ekonomikas skolotāja Daina Grīna, vēstures skolotāja Marta Pujāte, ģeogrāfijas skolotāja Māra Lagzdiņa un angļu valodas skolotāja Vineta Pērkone.

Skolēni – projekta dalībnieki ārvalstu viesus izveda ekskursijā pa savu skolu. Skolēni viesus iepazīstināja arī ar Kuldīgu, vadot ekskursiju pa skaistākajām pilsētas vietām, kā arī paviesojās “Dzīvajā muzejā” un uzzināja senās Kuldīgas stāstu. 

Pedagogi viesojās arī Kuldīgas Biznesa inkubatorā, kā arī Kuldīgas novada domē.

Nākošais mācību brauciens projekta “GREEN – enterprise” ietvaros plānots 2019.gada maija sākumā, uz Portugāles skolu – Escola Profissional Amar Terra Verde Lda, uz kuru dosies arī skolēni. Nākošās mācību sesijas mērķis būs attīstīt skolēnu – projekta dalībnieku vides apzinātību, kā arī izpratni par aprites ekonomikas principiem, kurus skolēniem būs jāintegrē veidojot savas biznesa idejas starptautiskās Skolēnu mācību uzņēmumu komandās.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.