Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!

Dziesmas, dejas, pateicības vārdi šodien pildīja skolas zāli. 8. klases sarūpēja “mazos” dziesmu svētkus, lai godinātu 9-tos Pēdējā zvana dienā.

Paldies par sirsnīgo pasākumu!