30.maijā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā jau otro gadu pēc kārtas notika īpašs pasākums – “Rīta kafija pie skolas direktores”. Šis sirsnīgais pasākums pulcēja kopā pensionētos pedagogus, kuri savulaik devuši nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un skolēnu izglītošanā.
Pasākuma laikā valdīja sirsnīga un draudzīga atmosfēra. Pensionētie pedagogi un skolas darbinieki pavadīja rītu, daloties patīkamās atmiņās un stāstot par pieredzi, kas gūta skolas darbības gados. Šīs sarunas atgādināja par skolas kopīgajiem sasniegumiem un mūžīgajām vērtībām, kas vieno visu skolas saimi.

Skolotājiem tika sarūpēts arī neliels koncerts, ko sagatavoja un izpildīja talantīgi skolēni.

Paldies Letīcijai Kazakevičai, Kristoferam Konutim, Rūdim Trenmoram, Paulai Šveicerei, Aleksim Cīrulim un Unai Undīnei Bliskai, kas ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem radīja patiesu svētku sajūtu un priecēja visus klātesošos!