Šodien, 20. oktobrī, mūsu skolā viesojās 21 Talsu novada latviešu valodas  un literatūras skolotājs. VPKV  un Talsu novada pedagogi dalījās savos labās prakses piemēros. Mūsu skolas pedagogi stāstīja par starpdisciplināru uzdevumu veidošanu un pielietošanu mācību procesā (D. Strupule- Buka); tekstpratības pilnveidi (D. Rimaševska); teātra mākslas stundu specifiku (K. Neimanis); skolēnu radošuma attīstīšanu latviešu valodas un literatūras stundās un ārpusstundu pasākumos, mājas lasīšanas organizēšanu VPKV (M. Reiha). Milzīgs paldies kolēģiem!

Savukārt Talsu novada kolēģe Madlēna Ūdre stāstīja par skolēnu interesēm atbilstošu tematu iesaisti stundās; Ilze Šmite- par starppriekšmetu saikni; Iveta Balode- tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā; Ilze Osipova, Ilze Kļaviņa- starppriekšmetu saikne.

Paldies grupas “Nekad Nesaki Nekad” jauniešiem par muzikālo atbalstu!