No 22. līdz 24. augustam jaunie pirmklasnieki piedalās vasaras radošajās nodarbībās, kuru laikā satiek un iepazīst jaunos klasesbiedrus, skolas vidi, ir kopā ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem.