Š.g. 20. septembrī plkst. 17:30 skolas ēdamzālē V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.-12. klašu vecāku kopsapulce “Atpakaļ uz skolu”.
Pēc kopsapulces tikšanās ar klašu audzinātājām.