Mēnesis: 2023. gada jūnijs

Izlaidums 2023

Ziedu smarža, jauniešu čalas, vecāku prieks un lepnums, skolotāju sarunas, putnu dziesmas, vēja šaltis … pildīja skolas pagalmu. 69 V.Plūdoņa…