Tiekas ar rakstnieci Luīzi Pastori

2.oktobrī 4.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Inetu Kronbergu Kuldīgas Mākslas namā tikās ar rakstnieci Luīzi Pastori.

Skolēni iepazina rakstnieces daiļradi.

Visiem bija iespēja būt par detektīviem un mākslas darbos meklēt pazudušo.

Fotogrāfijas skat. šeit