V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola piedalīsies pilotprojektā:

“Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem”.

Pasūtītājs: Veselības ministrija Izpildītājs: SIA OnPlate

Laika posmā no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada oktobrim.

Pilotprojekta mērķis: sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot sirds un asinsvadu slimību (turpmāk tekstā – SAS) risku turpmākajā dzīvē.

Pilotprojekta mērķauditorija:   3.  un 7. klases skolēni:

Pilotprojekta uzdevums: izstrādāt, īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu. Veicināt veselību ietekmējošo paradumu maiņu bērniem un viņu vecākiem.

Projekta devīze/sauklis: Mērķtiecīga rīcība dažādās vidēs un kopienās, kas vērsta uz veselīgas jaunās paaudzes attīstību.

Trīs tematiskie virzieni:

 1. Veselīgs, sabalansēts, bērniem interesants un piemērots uzturs;
 2. Aizraujoša, samērīga, integrēta, bērniem atbilstoša fiziskā aktivitāte;
 3. Aktīva brīvā laika pavadīšana:

3.1. pie elektroniskajām ekrānierīcēm pavadītā laika reducēšana, procesu atkarību (datoru, mobilo ierīču u.tml.) profilakse;

3.2. vielu atkarību (smēķēšanas, alkohola lietošanas) profilakse

Dalība pilotprojektā paredzēta 3. un 7. klašu skolēniem un ir bez maksas, tā norisi izglītības iestādēs organizēs SIA “OnPlate” komanda, kas arī novērtēs izstrādātās programmas ietekmi uz veselīgu paradumu veidošanos.

Pilotprojekta ietvaros vairākkārt tiks veiktas aptaujas, kā arī bērnu motorās gatavības vērtējumu testi (piemēram, lokanības tests, eksplozīvā spēka tests u.c.). Datu vākšana pilotprojekta laikā tiks organizēta atkārtoti, lai būtu iespējams novērtēt izstrādātās programmas un aktivitāšu efektivitāti un ietekmi uz paradumiem. Iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā.

Pilotprojekta ietvaros plānotās aktivitātes

 1. Informatīva atbalsta materiāla saņemšana vienam gadam.
 2. Aptaujas anketu, ESF anketas, uztura un fizisko aktivitāšu dienasgrāmatas aizpilde.
 3. Bērna motorās gatavības novērtēšana ar motorās gatavības testiem.
 4. Izglītības iestādē bērnam tiek nodrošināta pieeja dzeramajam ūdeni, kā arī tiek nodrošinātas veselīgas uzkodas.
 5. Bērniem katru nedēļu tiek organizēts ārpusstundu sporta pulciņš.
 6. Izglītības iestādes telpās izveidots aktivitāšu laukums, kurā nodrošinātas dažādas fizisko aktivitāti veicinošas spēles.
 7. Teorētiskas un praktiskas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, aktīvu brīvā laika pavadīšanu (pie elektroniskajām ierīcēm pavadītā laika reducēšana), vielu atkarību profilaksi.
 8. Teorētiskās nodarbības bērniem par veselības veicināšanu, veselībpratību un bezatkritumu dzīvesveida nozīmi.
 9. Starpskolu olimpiāde bērniem, kurā iekļauti mērķa grupas vecumam atbilstoši sporta veidi un disciplīnas. Slēgta tipa olimpiāde, kurā piedalās pilotprojekta dalībnieki.
 10. Klasei, kura starpskolu olimpiādē ieguvusi labākos rezultātus, tiek dota iespēja piedalīties 5 dienu vasaras nometnē ar nakšņošanu.
 11. Izklaižu vakars bērniem un viņu vecākiem, kopīgi gatavojot veselīgu ēdienu. Katrai klasei paredzēts 1 izklaižu vakars.
 12. Bērnu 7 dienu izaicinājums, kura laikā bērni tiek iepazīstināti ar kādu jaunu augli vai dārzen.
 13. Dārzeņu/augļu nedēļa bērniem, kuras laikā katra nedēļas diena ir veltīta kādam Latvijas dārzenim vai auglim.
 14. Fizisko aktivitāšu nedēļa bērniem, kuras laikā katru nedēļas dienu pirmajā starpbrīdī norisinās vingrošana.
 15. Vecāku izglītošana par bērna SAS riska faktoru mazināšanu un veselībpratības veicināšanu vecāku sapulces laikā.
 16. Atbalsta video par interesantu, veselīgu uzkodu sagatavošanu bērnam uz skolu vai ārpusskolas nodarbībām līdzņemšanai.
 17. Uztura meistarklase bērnu vecākiem par veselīga uztura pagatavošanu bērniem.
 18. Izglītojošs seminārs vecākiem par agrīnu veselības paradumu maiņu un profilaksi.
 19. Bērniem un vecākiem nodarbība vai praktiska ekskursija pa pilsētu, gūstot idejas, kā aktīvi pavadīt laiku ar bērniem.
 20. Apmācības skolas personālam par veselīgu uzturu, fizisko aktivitāšu palielināšanu izglītības iestādes vidē.
 21. Meistarklase skolu pavāriem par veselīgu un radošu gatavošanu.
 22. “Dārzeņu dārza” izveide izglītības iestādē.
 23. Ekskursija bērniem uz zemnieku saimniecību un/vai bioloģisko saimniecību.
 24. Vecāku elektroniska aptauja par informatīvā atbalsta materiāla (kalendāra) lietderīgumu un atkārtota anketēšana bērna uztura paradumiem, ikdienas fizisko aktivitāšu veikšanu, kaitīgajiem ieradumiem.
 25. Bērnu atkārtoti motorās gatavības testi un uztura un fizisko aktivitāšu dienasgrāmatas aizpilde.
 26. Bērnu veselības paradumu apzināšana pēc pilotprojekta beigām – atkārtoti motorās gatavības testi un uztura un fizisko aktivitāšu dienasgrāmatas aizpildīšana.

Pilotprojekta rezultāts: Izstrādāta un pilotēta sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanas un mazināšanas bērniem skolas vidē balstīta programma, kurā ietveri kompleksi pasākumi veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika (procesu un vielu atkarību profilakses kontekstā) tematiskajos virzienos.