Šis rīts skolā iesākās neparasti. Daļa skolēnu izlika uz galdiem savas sarūpētās preces, otra daļa gaidīja brīdi, kad varēs iepirkties.

Tirdzniecība jaunākajām klasēm notika klašu telpās, lielākajiem skolēniem 4.stāva vestibilā. 

Jaunāko klašu skolēni bija rūpīgi gatavojušies.
 
1.a klasē tirgojās 11, 1.b – 5, 1.c – 6 skolēni.
2.a klasē bija 13 pārdevēji, 2.b – 10, 3.a – 19, 3.b – 13, 4.a klasē tirgojās 8 skolēni, 4.b – 9, 4.c – 10 skolēni.
Interese par gardumiem u.c. mantām bija liela. Arī pircēju netrūka.
 
Paldies skolēnu vecākiem, kuri palīdzēja visu sarūpēt un pat piedalījās tirgus organizēšanā skolā.
Miķeļdienas tirgus izdevās!

Foto skatīt šeit