Septembra mēnesis pasludināts par mēnesi, kam dots nosaukumsAr grāmatu uz Tu

 Iepazīstieties ar galvenajiem pasākumiem un aktivitātēm!

11.09. – Brīvais mikrofons – skolēni 1.st. vestibilā starpbrīžos pie mikrofona runā savu brīvi izvēlētu latviešu autoru dzeju (1. – 12.kl.);

Sākot ar 12.09. līdz mēneša beigām  – nodarbības skolas bibliotēkā par jaunāko pusaudžu un jauniešu literatūru, informācijas meklēšana e-vidē, e-grāmata, diskusija “Grāmata  – dzīves vērtība” (7. – 12.kl.; nodarbības priekšmetu skolotāji saskaņo ar D.Šmēdiņu pēc stundu saraksta);

13.09. pl. 10:00 Metodiskajā centrā tikšanās ar dzejnieku J.Vādonu (10. – 12.kl.; priekšmetu skolotāji uzaicina skolēnus uz tikšanos, kuriem interesē dzeja, pārējiem notiek mācību stundas);

Līdz 10.09. skolotāji aicināti iesūtīt L.Zudānei vienu latviešu autoru ierunātu dzejoli, ko sākot ar 16.09. var atskaņot skolā starpbrīžos;

Līdz 13.09. 1. – 12. kl. skolēni aicināti iesūtīt L.Zudānei vienu latviešu autoru ierunātu dzejoli, ko sākot ar 16.09. var atskaņot skolā starpbrīžos;

Sākot ar 23.09. 5. – 6. kl. skolēni izvieto 1.st. gaitenī iepriekš literatūras stundās izveidotu sienas avīzi “Mana vasarā izlasītā grāmata”; 7. – 9.kl. skolēni izveidojuši video reklāmu, reportāžu “Iesaku izlasīt…”, kas tiek parādīta skolas TV;

26.09. pl. 17:00 dzejas pēcpusdiena “Ar dzeju uz Tu”, kurā aicināti piedalīties 8. – 12.kl. skolēni, kuri raksta dzeju un/vai prozu. Skolēni aicināti lasīt savus daiļdarbus, dalīties pieredzē par darbu tapšanu; par muzikālo pavadījumu gādās skolas muzicējošie skolēni;

Visa mēneša garumā 1. – 5.kl. skolēni raksta savu dzeju vai arī izvēlas kāda latvieša autora dzejoli un tam veido vizuālo noformējumu.

10.– 12.kl. skolēni atdzejo angļu un/vai krievu valodā vienu latviešu autora dzejoli.